Uppsnabbat vårdstyrelsen 22 mars

2022-03-22 Nyheter

Privata vaccinatörer får vaccinera mot TBE i egna lokaler

Privata vaccinatörer kan från april 2022 delta i den avgiftsfria TBE-vaccinationen av barn och ungdomar i sina egna lokaler. Detta blir möjligt efter att vårdstyrelsen beslutat om ett tillägg till uppdraget LOV vaccinatörer covid-19, som flera vaccinationsbyråer redan har avtal om. Det pågår ett arbete med att utveckla ett mer permanent valfrihetssystem gällande vaccinationer.

Plus och minus i ekonomisk prognos

Den ekonomiska prognosen för vårdstyrelsen är sammanlagt plus 29 miljoner kronor för 2022. Det framgår av ekonomirapporten för februari. Folktandvården prognostiserar ett plusresultat på 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget. Nära vård och hälsa lämnar en årsprognos på minus 15 miljoner kronor, vilket också är i nivå med årsbudget.

Förstudie av lokal för Storvreta vårdcentral ska göras

Region Uppsala ska göra en förstudie och programarbete för långsiktigt framtida lokal för Storvreta vårdcentral. Det beslutade vårdstyrelsen. En behovsanalys visar att verksamheten behöver större lokaler. Kostnaden för förstudien får uppgå till 400 000 kronor.

Primärvården förstärks med arbetsterapeuter

Rehabiliteringen inom primärvården ska förstärkas med arbetsterapeuter på vårdcentrumnivå i hela länet från 2023. Det beslutade vårdstyrelsen. Satsningen finansieras genom att ta medel som tidigare använts för naprapatiska och kiropraktiska behandlingar, cirka 4,8 miljoner kronor per år.

Vårdstyrelsen beslutade också att inte förnya upphandlingarna av naprapatisk och kiropraktisk behandling när avtalstiden löper ut i januari 2023. Patienterna hänvisas till de fysioterapeuter som finns vid vårdcentraler eller som arbetar enligt den nationella taxan.

Avtal om tandvård för asylsökande fastställt

Vårdstyrelsen beslutade att fastställa ett reviderat avtal för privattandläkare om tandvård för asylsökande.  Avtalet innebär att ersättningen för privattandvården blir densamma som för Folktandvården.

Besöksavgiften för patienten är 50 kronor och bestäms av Migrationsverket.

Länkar