Smittskyddsläkaren uppmanar till vaccination mot säsongsinfluensa

2022-11-07 Pressmeddelande

Den 8 november inleds årets vaccination mot säsongsinfluensa. Inför starten har Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala, skrivit brev till alla invånare i Uppsala län som är 65 år och äldre, där han uppmanar dem att vaccinera sig mot influensan.

– Det är extra viktigt under den pågående pandemin att alla som är i riskgrupp skyddar sig för att minska risken att bli allvarligt sjuk. Därför skickar vi nu personliga brev till de äldre, så att vi är säkra på att informationen når fram, säger Johan Nöjd.

Alla som är 65 år och äldre erbjuds avgiftsfri vaccination. Erbjudandet gäller också vissa yngre personer som riskerar att bli allvarligt sjuka, bland annat gravida efter vecka 12 och dem med sjukdomar och tillstånd som sätter ner immunförsvaret. Den som bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar kan också vaccinera sig mot influensa utan att betala avgift.

Vaccinationerna ges på de flesta vårdcentraler och vaccinationsbyråer, oftast med tidsbokning. Det går också att komma på drop-in i Region Uppsalas vaccinationslokaler, där man också kan vaccinera sig mot covid-19.

– Om det är dags att fylla på covid-19-vaccinet går det bra att ta influensavaccinet vid samma tillfälle, säger Johan Nöjd.

Personer som inte tillhör någon riskgrupp kommer att kunna vaccinera sig mot influensa på egen bekostnad från den 5 december och framåt på vårdcentraler och privata vaccinationsbyråer.

Länkar

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala, nås via tel 076-721 65 88.