Uppsala län har passerat 400 000 invånare

2022-11-14 Pressmeddelande

Nu har Uppsala län över 400 000 invånare. Det visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet. Antalet invånare väntas fortsätta öka kommande år enligt Region Uppsalas befolkningsprognos.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Det bor nu över 400 000 invånare i Uppsala län visar de visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet från Skatteverket. Det är en ökning med 4 974 personer jämfört med 2021.

– Det är mycket glädjande att vi blir fler invånare i Uppsala län, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande. En växande befolkning är ett kvitto på att Uppsala är en attraktiv region där många människor vill leva, bo och verka – idag och i framtiden.

– I Region Uppsalas uppdrag ingår det ett ansvar för att driva på för en hållbar regional utveckling i samverkan med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och akademi, säger Emilie Orring. Vi arbetar tillsammans för att utveckla Uppsala län genom att stimulera innovation, ny teknik, gröna lösningar för framtiden, ett förbättrat näringslivsklimat och stärkt kompetensförsörjning. Allt med syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och fortsatt utveckling, både för dem som bor i länet idag och för kommande generationer.

Befolkningsprognos visar fortsatt ökning

Även Region Uppsalas senaste befolkningsprognos visar att Uppsala län växer och förväntas fortsätta växa i högre takt än rikssnittet. Prognosen visar att befolkningen i Uppsala län förväntas öka till 538 613 invånare år 2050. Det innebär en ökning med 39 procent mellan 2022 och 2050 och som jämförelse förväntas befolkningen i riket i stort växa med knappt 13 procent under samma period.

Invånarantalet i länet har ökat stadigt från 298 735 invånare år 2002 till dagens 400 000 invånare. Åldersfördelningen visar att andelen unga vuxna mellan 18 och 30 år är högre i Uppsala län jämfört med landet i stort, samtidigt som andelen personer över 35 år är något lägre än rikssnittet. Den växande folkmängden förklaras till stor del av ett positivt flyttnetto i kombination med ett positivt födelsenetto.

Enligt prognosen har Uppsala kommun den tredje högsta prognosticerade tillväxten inom länet mellan 2021 och 2050, 37 procent. Enköpings kommun förutspås öka med knappt hälften av dagens invånarantal under prognosperioden och Knivsta kommun väntas växa allra mest med 58 procent.

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen: 076-785 41 72 Stefanie Bastani, analytiker, avdelningen för regional utveckling: 072- 204 09 28

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild