Kliniska farmaceuter bidrar till färre vårdskador

2022-09-15 Pressmeddelande

Säker läkemedelsbehandling är temat för årets internationella patientsäkerhetsdag den 17 september. Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel.

Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 17 september. Fotograf: Johan Alp (genrebild)

Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 17 september. Fotograf: Johan Alp (genrebild)

- Det är inte ovanligt att en inneliggande patient med flera diagnoser får fler än 20 olika läkemedel varje dag, och då kan det lätt uppstå problem. Det kan till exempel handla om fel dosering, läkemedel som krockar eller att patienten får biverkningar som felaktigt tolkas som en ny diagnos, berättar Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset, som var med och initierade ett bredare införande av kliniska farmaceuter på sjukhuset 2009.

Läkemedelsskador utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas. Dessutom innebär läkemedelsrelaterade skador stora kostnader för samhället.

I Sverige har klinisk farmaci utvecklats i lite olika takt sedan slutet av 1990-talet. I stort sett alla regioner har numera dessa funktioner och efterfrågan ökar så pass att det idag är brist på farmaceuter.

- På Akademiska har kliniska farmaceuter funnits sedan 2002. Ingenstans i landet är kliniska farmaceuter så etablerat som i Region Uppsala. Idag arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. En stark tradition av verksamhetsnära forskning och utveckling och en välkomnande miljö för en ny profession har varit bidragande faktorer, framhåller Ulrika Gillespie.

Kliniska farmaceuter är apotekare och receptarier som jobbar i vårdteamet runt patienten på sjukhus och i primärvård/kommunal omsorg. De är vårdens läkemedelsexperter som försöker upptäcka, åtgärda och förebygga riskerna i den alltmer komplexa och avancerade läkemedelsbehandling som erbjuds dagens patienter.

Enligt Ulrika Gillespie behövs personer som fokuserar på läkemedel i sjukvården, från ordination till administrering. Både läkare och sjuksköterskor har idag för varje patient en mycket mer komplex läkemedelsbehandling att ta ställning till. Farmaceuter som både stöttar i frågor som rör läkemedelsanvändningen likväl som den praktiska hanteringen på avdelningen är ett mycket uppskattat komplement i vårdteamet, menar hon.

- Kliniska farmaceuter är en viktig del i vårt patientsäkerhetsarbete. De bidrar till att förebygga vårdskador, säger Aslak Rautio, chefläkare vid Lasarettet i Enköping.

Inom primärvården finns kliniska farmaceuter, primärvårdsapotekare, på en handfull vårdcentraler, Äldrevårdsenheten och Närvårdsavdelningen. De är en resurs för hela länets primärvårdsläkare i såväl offentlig som privat regi.

- Uppdraget är att öka patientsäkerheten och förbättra läkemedelsanvändningen genom att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem. Primärvårdsapotekarna arbetar med patienter i både ordinärt boende, med och utan hemsjukvård, och i särskilt boende. Arbetet kan ske på vårdcentralen, som distanskonsultation eller genom så kallade teamronder tillsammans med ansvarig läkare och sjuksköterska, säger Anna Ekman, klinisk apotekare och strateg inom Nära Vård och Hälsa, Region Uppsala.För mer information, kontakta:

Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare, docent, avdelningen för Läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset,
073-905-92-63,
ulrika.gillespie@akademiska.se

Anna Ekman, klinisk apotekare och strateg inom Nära Vård och Hälsa,
070-611 21 64
anna.ekman@regionuppsala.se

Aslak Rautio, chefläkare vid Lasarettet i Enköping,
073-867 04 17
aslak.rautio@regionuppsala.se

Bilder

Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 17 september. Fotograf: Johan Alp (genrebild)

Sedan 1990-talet har kliniska farmaceuter i vården fått ökad betydelse. I Region Uppsala arbetar ett 40-tal på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt på vårdcentraler. Uppdraget är att minska vårdskador relaterade till läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 17 september. Fotograf: Johan Alp (genrebild)

Ladda ner bild