Nu startar Region Uppsala sin screening för tarmcancer

2022-09-08 Pressmeddelande

Måndagen den 12 september är det premiär för Region Uppsalas provtagning för tidig upptäckt av eventuell cancer i tjock- och ändtarmen. Sveriges tredje vanligaste typ av cancer bland män och kvinnor, och där chansen att bli botad tveklöst ökar om cancerformen upptäcks tidigt.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen tog beslutet i november 2020, enligt rekommendation från Socialstyrelsen och Regionalt cancercentrum, RCC. Under det första året beräknas nu cirka 8 000 erbjudandebrev gå ut. Därefter kommer verksamheten att byggas ut, ett framtida normalläge tros omfatta cirka 30 000 brev per år, vilket troligen genererar drygt 500 koloskopier per år.

- De första som får ett erbjudande om provtagning är alla män och kvinnor som är folkbokförda i Uppsala län och födda 1962, säger Åsa Collin, kirurg och specialistläkare på Akademiska sjukhuset.

Provtagningen är kostnadsfri. Ett brev skickas hem till alla som erbjuds provtagning, brevet innehåller instruktioner för provtagningen, provtub och kuvert. Provet utförs hemma och skickas tillbaka med svarskuvertet. Om provet visar på blod i avföringen kallas personen för en koloskopi på Endoskopimottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En koloskopi innebär en undersökning där grovtarmens slemhinna inspekteras med ett flexibelt fiberoptiskt instrument. 

- Screening för cancer i tjock- och ändtarmen är en av de åtgärder som vi vet kommer att rädda liv. På sikt ska programmet omfatta alla som är 60 till 74 år gamla inom Uppsala län, säger Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

Under 2023 erbjuds provtagning till de som är födda 1959, 1961 och 1963. När programmet är fullt utbyggt kommer alltså samtliga kvinnor och män i åldern 60 till 74 år att erbjudas provtagning vartannat år.

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37 Åsa Collin, specialistläkare Akademiska sjukhuset: 018 – 611 31 16

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild