OneMed blir ny tredjepartsleverantör till Varuförsörjningen

2022-09-26 Pressmeddelande

Efter lagstadgad offentlig upphandling står det nu klart att det blir OneMed Sverige AB som kommer att få det framtida uppdraget att leverera förbrukningsartiklar till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro. Uppdraget gäller i sju års tid (4+1+1+1) från den 1 oktober 2023, men införandet kommer att ske succesivt i regionerna.

-  Att vi är skyldiga att upphandla vår leverantör är ett lagkrav för regionerna. Men då övergången till en ny leverantör kantades av diverse leveransproblem förra gången vi bytte leverantör så vill vi denna gång ta lärdom av det, och genomföra ett successivt införande region för region. Vi har nu ungefär ett år på oss att förbereda denna övergång, säger Tommy Levinsson (S), ordförande för Varuförsörjningsnämnden.

- Det finns ett antal saker som är annorlunda denna gång. Dels byter vi nu till en beprövad och rutinerad leverantör av sjukvårdsartiklar som sedan länge håller på med detta. Dels vet vi ju nu hur det gick förra gången i uppstarten och kan därför jobba mer aktivt för att få till en smidigare övergång. Vi kommer att genomföra omfattande tester, säger Jonas Arvidsson, upphandlingschef för Region Uppsala.

Region Uppsala är den region som har skött upphandlingen för samtliga de regioner som ingår i Varuförsörjningsnämnden. OneMed Sverige AB är redan leverantör av förbrukningsartiklar för Region Skåne, Region Gävleborg och Region Västernorrland. Upphandlingen kan överklagas, men OneMed AB har lämnat det vinnande anbudet.

Om varuförsörjningsnämnden:

Varuförsörjningsnämnden är den politiska nämnden för Varuförsörjningen, som är ett samarbete mellan regionerna Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland, och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.

Kontakt

Tommy Levinsson (S), ordförande varuförsörjningsnämnden: 072 – 153 00 82 Jonas Arvidsson, förvaltningschef Region Uppsala: 018 – 617 59 45