Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 29 september 2022

2022-09-29 Pressmeddelande

Akuten får ny apparat för skiktröntgen

Cirka 14,8 miljoner kronor satsas på att akuten ska få en helt ny röntgenapparat, en så kallad CT (datortomografi, eller skiktröntgen). Projektet går nu vidare till genomförandefas av ombyggnationen. Detta efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden.

Bild och funktionsmedicinskt centrum (BFC) utför undersökningar och behandlingar med hjälp av röntgen. CT, i dagligt tal skiktröntgen, är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Årligen utförs cirka 24 000 akutbegärda CT-undersökningar med den röntgenapparat som redan finns. Men verksamheten upplever, enligt tjänsteutlåtandet, behovet av ytterligare en röntgenapparat som stort då BFC inte lever upp till de förväntade ledtiderna som finns mot akutmottagningen.

Idag sker CT-undersökningar på röntgenavdelning en bit ifrån akuten. Tanken med den nya apparaten är att den ska placeras direkt på akutmottagningen, för kortare ledtider och ett bättre flöde. Tiden är en mycket viktig faktor vid trauma och för utredning vid stroke, en hjärninfarkt eller hjärnblödning. Kortare ledtider förbättrar prognosen.

Tanken är nu att ett klädförråd på akuten ska byggas om till undersökningsrum med tillhörande manöverrum. En tidigare förstudie uppskattade den totala investeringsutgiften till 6 550 000 kronor, men under programarbetet har ny information tillkommit och utgiften ökat till cirka 14,8 miljoner kronor. Den nya apparaten för skiktröntgen förväntas vara färdig att tas i bruk i slutet av år 2023.