Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 30 september

2022-09-30 Nyheter

Sänkt pris på Movingokort på sträckan Uppsala-Västerås

Priset på Movingo 30 dagars-kort på sträckan Uppsala Västerås ska sänkas till 1 500 kronor. Det beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Idag betalar resenärerna på sträckan enligt Mälardalstaxan, det vill säga 2 420 kronor. Nu har Region Uppsala och Region Västmanland kommit överens om att justera priset neråt, så att prisskillnaden mot bussresor minskar. Syftet är att prissättningen ska vara logisk, och att resenärerna ska fördela sig mer jämnt mellan tåg- och bussalternativet när de reser mellan länen.

Det nya priset 1500 kronor är ett enhetspris, som gäller för sträckorna Västerås-Uppsala, Västerås-Ransta och Morgongåva-Uppsala och avser vuxna, fullbetalande resenärer. Motsvarande sänkning kommer att göras för 30-dagarsbiljett med reducerat pris.

Förbättrat resultat för Trafik och samhälle

Biljettintäkterna för kollektivtrafiken har börjat återhämta sig efter pandemin. Det framgår av trafik- och samhällsutvecklingsnämndens delårsrapport för perioden januari till augusti 2022. Intäkterna ligger på en nivå som motsvarar 91,2 procent av motsvarande period 2019. Förvaltningen har nu justerat sin årsprognos från minus 144 miljoner kronor till minus 113,7 miljoner kronor.

Överenskommelse om att utveckla sträckan Uppsala-Björklinge fastställd

Region Uppsala och Uppsala kommun har tagit fram en överenskommelse som syftar till att utveckla infrastrukturen mellan Uppsala och Björklinge, dels genom att bygga en gång- och cykelväg, dels genom att förbättra säkerheten och tillgängligheten för dem som reser med kollektivtrafiken. Överenskommelsen gäller till och med 2025.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att fastställa överenskommelsen.

Förslag till nytt busslinjenät i Bålsta skickas på remiss

Nu finns ett första förslag till hur det nya busslinjelätet i Bålsta tätort ska se ut. Förslaget har tagits fram i nära samverkan mellan Region Uppsala och Håbo kommun.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden godkände den version som nu ska skickas på remiss. Det ska också hållas en medborgardialog. Därefter kan förslaget komma att omarbetas innan ett slutligt beslut fattas av nämnden i april 2023. Målet är att det nya linjenätet ska lanseras i slutet av 2023.

Länkar