Region Uppsala startar pilotstudie med riktade hälsosamtal

2023-04-03 Pressmeddelande

Nu startar Region Uppsala en pilotstudie med riktade hälsosamtal. Samtalen vänder sig till 40-åringar (de som fyller 40 innevarande år) och är en del i regionens hälsofrämjande arbete. Pilotstudien kommer att genomföras på två utvalda vårdcentraler: Årsta vårdcentral och den privata Praktikertjänst Ultuna vårdcentral.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen.

Pilotstudien är en del av omställningen Effektiv och nära vård, och syftet är att man genom att erbjuda hälsosamtal kan upptäcka eventuella riskfaktorer tidigt och därmed förebygga sjukdomar.

Riktade hälsosamtal är en svensk modell där samtliga invånare i en viss åldersgrupp bjuds in för att svara på frågor, mäta blodtryck, ta blodprov och kontrollera midjastatus-kvoten. Utifrån detta tas en hälsokurva fram, som visar på eventuell förhöjd risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2. Samtalet utgår från individen, och tar hänsyn till dennes så kallade kardiovaskulära riskfaktorer (enkelt uttryckt dennes risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar), levnadsvanor och sociala aspekter.

- Riktade hälsosamtal är en kostnadseffektiv metod för att förebygga sjukdomar. Hjärtsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken och 80 procent av alla hjärtinfarkter är möjliga att förebygga. Dessutom upptar kroniska sjukdomar cirka 80 procent av vårdens resurser, säger Åsa Himmelsköld, programchef för Effektiv och nära vård.

- Dessa samtal är en del av den stora omställning som sjukvården nu är inne i, där en viktig pusselbit är att jobba betydligt mer hälsofrämjande och förebyggande. Vi kommer inte ha samma möjlighet att driva forna tiders sjukhustunga vård med vår allt äldre befolkning, i stället måste vi styra om mot en vård som är mer inriktad på att förebygga sjukdomar och som i mindre omfattning innebär besök eller inläggning på sjukhus, säger Björn-Owe Björk (KD), vårdstyrelsens ordförande.

40-åringar är en åldersgrupp som ofta har barn, och därmed är tanken att man även ska kunna förebygga hälsorisker för barn. Riktade hälsosamtal har redan införts i flera regioner i Sverige, och nu startar alltså även Region Uppsala en pilotstudie. De som kommer att kontaktas i pilotstudien är de som fyller 40 år i år och som är listade på dessa två vårdcentraler.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), vårdstyrelsens ordförande: 072 – 217 32 78 Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård 2030: 072 – 141 49 54 Elin Bolander, projektledare Region Uppsala: 072 - 202 93 34

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild