Positiva omdömen om nytt måltidssystem på Akademiska

2023-08-28 Pressmeddelande

Det nya måltidssystemet som infördes på Akademiska sjukhuset våren 2022 har fått flera positiva effekter. Det visar en ny utvärdering som presenterades för sjukhusstyrelsen idag. Avlastning för vårdpersonalen, mindre matsvinn och mer flexibelt för patienterna är några av fördelarna som konstaterats.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen


– I en situation där det generellt råder brist på vårdutbildad personal är det extra viktigt att vi använder resurserna på rätt sätt. Med det här systemet har undersköterskorna kunnat arbeta mer med patientnära vård i stället för att stå i avdelningsköket, säger Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Systemet ”Fleximat” innebär att kylda portioner levereras till avdelningsköken där de förvaras i kylskåp och värms i mikrovågsugnar. Avdelningsköken bemannas av utbildad måltidspersonal.

I utvärderingen lyfter man särskilt fram att det nya systemet är positivt för patienterna, eftersom det numera alltid ska finnas tillgång till lagade måltider på avdelningarna. Tidigare var patienterna tvungna att anpassa sig efter matvagnens tider.

En annan fördel är att matsvinnet har minskat. Med det gamla systemet kasserades tio procent av de färdiga portionerna. Den andelen ligger nu på 2 procent.

På minussidan finns att sjukhusets kostnader för patientmat har ökat mer än det budgettillskott som Akademiska sjukhuset har fått. För 2023 handlar det om en extrautgift på 21 miljoner kronor som belastar Akademiska sjukhuset. En översyn pågår för att se hur kostnaderna kan minskas.

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 072-227 02 37

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Ladda ner bild