Uppsnabbat från vårdstyrelsen 31 augusti 2023

2023-08-31 Nyheter

Månadsrapport för juli 2023

Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 44 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för juli månad. Folktandvården lämnar en prognos på plus 10 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 40 miljoner kronor.

Vårdstyrelsen beslutade att en åtgärdsplan ska tas fram och åtgärder vidtas för att nå en budget i balans för Nära vård och hälsa.

Initiativ om mottagning för hemlösa i Enköping besvarat

Annika Forsell (MP), Ida Harju Håkansson (S) och Neil Ormerod (V) hade väckt ett initiativärende, ”Rädda mottagningen för hemlösa i Enköping”. Enligt förslaget skulle hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur läkarbemanningen vid mottagningen kan säkerställas samt ett förslag till hur samarbetet med Hela Människan Enköping ska utvecklas.

Enligt förvaltningens bedömning är läkarbemanningen vid mottagningen för hemlösa redan säkerställd. Det finns också ett samarbete med Hela Människan Enköping. Mot bakgrund av detta beslutade vårdstyrelsen att anse initiativet besvarat.

Initiativ om hälsoundersökningar för 65+ avslogs

Ida Harju Håkansson, AnnBritt Litsner, Anna-Karin Lidberg och Helene Cranser (S) hade väckt ett initiativärende om hälsoundersökningar för 65+. Enligt förslaget skulle man starta en försöksverksamhet med erbjudande om hälsoundersökningar för personer över 65 års ålder.

Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet mot bakgrund av att det startats och pågår flera projekt för att befrämja god hälsa, till exempel hälsosamtal för 40-åringar, äldremottagningar, hälsouppdrag och hälsokoordinatörer på vårdcentraler. Dessa bör utvärderas innan nya projekt påbörjas. (S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet.

Länkar