Lyckat byte av leverantör av förbrukningsartiklar

2023-12-01 Pressmeddelande

Region Uppsala har i dagarna bytt leverantör av förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Övergången innebär att Region Uppsala kan sänka sina kostnader med 17,5 miljoner kronor under avtalsperioden.

Region Uppsala ingår i samarbetet Varuförsörjningen, som förser vården och tandvården i Region Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro län med förbrukningsartiklar. Genom att handla upp tillsammans kan regionerna beställa större volymer och få ett bättre pris hos leverantörerna.

Förra gången regionerna upphandlade lager- och distributionstjänst, så kallad tredjepartslogistik, var 2019. Vid det tillfället uppstod problem vid starten och vården fick brist på förbrukningsmaterial. Svårigheterna var så stora att operationer ställdes in och Akademiska sjukhuset gick upp i stabsläge.

Den här gången har leverantörsbytet kunnat genomföras utan problem.

– Att ha en fungerande varuförsörjning är centralt för regionernas krisberedskap. Därför har övergången planerats noggrant och gjorts stegvis, för att inte riskera att det skulle uppstå brist någonstans, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen och varuförsörjningsnämnden.

Den nya leverantören är OneMed Sverige, som sedan tidigare levererar sjukvårdsartiklar till flera andra regioner. Trots inflationen blir kostnaden lägre jämfört med tidigare. Region Uppsala kommer vid oförändrad inköpsvolym att sänka sina kostnader för logistiken med 2,5 miljoner kronor, det vill säga cirka 17.5 miljoner kronor under avtalsperioden på 7 år.

Samtidigt görs andra satsningar på att stärka Region Uppsalas försörjningsberedskap. Under hösten har fastighet- och servicenämnden fattat beslut om att hyra in en lokal för extra lagerhållning.

– Det är viktigt att vi har flera alternativ att falla tillbaka på, så att inte sjukvården stannar upp ifall det uppstår problem hos huvudleverantören, säger Emilie Orring. 

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen och varuförsörjningsnämnden, tel 076-785 41 72 Jonas Arvidsson, förvaltningschef Varuförsörjningen: 018-617 59 45