Ny inriktning för hörselvården beslutad

2023-12-21 Pressmeddelande

Vårdstyrelsen fattade idag beslut om en ny inriktning för den grundläggande hörselrehabiliteringen, bland annat utprovning av hörapparater. Ett friare valsystem ska utredas för beslut hösten 2024. Bakgrunden till beslutet är situationen inom hörselvården, med kapacitetsbrist och ökade väntetider för att få hörapparat.

– Idag är det över ett års kö för att få en hörapparat utprovad i Uppsala län och vi har flera audionommottagningar som lämnat regionen de senaste åren. Det är en oacceptabel situation, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för vårdstyrelsen.

– Vi ser hur de regioner som vid sidan av regionens ordinarie vård också erbjuder invånarna en hörselcheck för hörapparat inte har några vårdköer för att få hörapparat. Det är anledningen till att vi nu beslutat om en ny framtida inriktning för hörselvården, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för vårdstyrelsen.

Vårdstyrelsens beslut innebär att ett nytt förfrågningsunderlag ska tas fram i syfte att göra vårdvalet mer attraktivt för privata vårdgivare. Man kommer att titta på den modell som använts i bland annat Skåne. Där erbjuds patienten att kunna köpa en hörapparat utanför det upphandlade sortimentet. En hjälpmedelscheck från regionen täcker en del av hörapparatens kostnad.

I väntan på att de nya reglerna tas fram beslutade vårdstyrelsen om mindre justeringar i de befintliga, som innebär vissa förenklingar och att ersättningen höjs.

Vårdstyrelsen beslutade också att audionommottagningen som drivs i Region Uppsalas egen regi ska ingå i LOV grundläggande hörselrehabilitering och ersättas på samma sätt som privata audionommottagningar.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet. De yrkade på avslag gällande att ett nytt förfrågningsunderlag ska tas fram enligt liknande modell som Skåne och att audionommottagningen ska ingå i LOV grundläggande hörselrehabilitering. De lade också ett eget förslag om att i dialog med Hörselskadades Riksförbund ta fram ett förslag om hur tillgängligheten till vård och rehabilitering kan stärkas. Detta avslogs.

Kontakt

Vårdstyrelsens ordförande Björn-Owe Björk (KD), tel 072-217 32 78

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild