Uppsala län tar plats på världskartan över immateriella kulturarv

2023-12-06 Pressmeddelande

I eftermiddag, svensk tid, godkände Unescos mellanstatliga kommitté inkluderingen av Nyckelharpans nätverk i registret över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv.

Nyckelharpans nätverk

Nyckelharpans nätverk

Våren 2022 beslutade Kulturdepartementet att nominera Nyckelharpans nätverk till Unescos register över goda metoder för tryggande av immateriella kulturarv. Nu har Unesco meddelat att nätverket antas och blir tillsammans med Sagobygden i Ljungby Sveriges två bidrag i registret. Nyckelharpans nätverk lyfts fram som ett framgångsrikt exempel på hur en marginaliserad företeelse kan få liv igen och expandera genom effektivt samarbete mellan olika utövare och organisationer. 

Detta är ett bevis på det rika kulturliv som finns i länet och stärker vårt regionala ansvar där vi ska verka för en attraktiv livsmiljö. Idag är vi en av aktörerna som samverkar med och ger stöd till Eric Sahlström Institutet som är samlingsplatsen för svensk traditionell folkmusik och folkdans, med särskilt fokus på nyckelharpan. Regionstyrelsen ordförande Emilie Orring kommenterar utmärkelsen:

- Vi gratulerar Nyckelharpans nätverk till denna mycket fina utnämning som bärare av ett unikt kulturarv i Uppsala län.

Nyckelharpans nätverk
Nätverket består av utövare, instrumentmakare, folkmusikorganisationer, skolor, forskare, producenter och arrangörer. Eric Sahlström Institutet i Tobo fungerar som en central knutpunkt för dessa aktörer.

Se film om Nyckelharpans nätverk

Kontakt

Annika Eklund, Kulturdirektör Region Uppsala annika.eklund@regionuppsala.se

Bilder

Nyckelharpans nätverk

Nyckelharpans nätverk

Ladda ner bild
Nyckelharpa

Nyckelharpa

Ladda ner bild