Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 18 december

2023-12-18 Pressmeddelande

Verksamhetsuppdrag och budget fastställda

Sjukhusstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för 2024. I uppdraget beskrivs även grunduppdraget och verksamhetsförändringar nästa år för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

(S), (V) och (MP) yrkade på flera ändrings- och tilläggsyrkanden. Dessa avslogs.

Ortoptist ska upphandlas

Sjukhusstyrelsen beslutade att starta en upphandling av en ortopist med grundprofession som optiker. Ortopister behövs för att kunna bedriva en viss typ av ögonsjukvård, framför allt ögonsjukvård hos barn med skelning. Det är ett bristyrke, och trots att man har försökt rekrytera i över ett år har man inte fått några sökande. För att förbättra tillgängligheten inom barnögonsjukvården upphandlar man nu en konsulttjänst.

Ekonomirapport för november

Akademiska sjukhuset väntas göra ett underskott på minus 985 miljoner kronor för 2023, vilket är 885 miljoner kronor sämre än budgeten. Det framgår av månadsrapporten för november, som redovisades för sjukhusstyrelsen. Det är en försämring med minus 15 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

Lasarettet i Enköping lämnar en årsprognos på minus 40 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Lasarettet i Enköpings fastighetsbehov ses över

En förstudie ska göras av Lasarettet i Enköpings samlade fastighetsbehov. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Förstudien beräknas kosta högst 1,4 miljoner kronor.

Länkar