Gravida i Uppsala län erbjuds vaccin mot kikhosta

2023-02-09 Pressmeddelande

Med start den 13 februari kan gravida i Uppsala län vaccinera sig mot kikhosta under graviditeten.

- Kikhosta kan vara en mycket allvarlig och ibland livshotande sjukdom för de yngsta spädbarnen. Många spädbarn under sex månader som får kikhosta behöver sjukhusvård. Det är en sjukdom som man bör undvika om man kan. Därför hoppas vi att alla gravida kommer att ta chansen att ge sina barn ett gott skydd redan från när de föds, säger Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare i Region Uppsala.

Kikhosta ingår i barnvaccinationsprogrammet och spädbarn vaccineras mot kikhosta när de är tre månader.

- Nu täcker vi in också de första kritiska månaderna. Barnet får skydd genom att få antikroppar via moderkakan. Det finns bara fördelar med detta. Det är ett beprövat vaccin och en säker metod, säger Steven Lucas.

Vaccinering mot kikhosta rekommenderas från graviditetsvecka 16 och fram till två veckor före beräknad förlossning. Den utförs på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar och är avgiftsfri.

Länkar

Kontakt

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare Region Uppsala, tel 018-611 59 77