Region Uppsala tar över ordförandeskapet för Sjukvårdsregion Mellansverige

2023-02-21 Pressmeddelande

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) har valts till ordförande för samverkansnämnden, som är det politiska samarbetsorganet för sju regioner i Mellansverige.

Emilie Orring (M), ordförande samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige

Emilie Orring (M), ordförande samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige

- Vi måste utveckla samarbetet mellan regionerna för att klara de utmaningar som vården står inför och se till att invånarna har tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet, oavsett var de bor. Jag ser fram emot att leda det arbetet framåt, säger Emilie Orring.

Sjukvårdsregion Mellansverige är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige och den näst största med cirka 2,1 miljoner invånare.

Sju regioner har kommit överens om att samverka inom områdena verksamhet och utveckling, kunskapsstyrning, utbildning och kompetensförsörjning och digitalisering och e-hälsa.

I sjukvårdsregionen ingår Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region
Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län. Arbetet leds av samverkansnämnden, som är ett gemensamt organ.

Länkar

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige, tel 076-785 41 72

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige

Emilie Orring (M), ordförande samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige

Ladda ner bild