Ytterligare 15 vårdplatser öppnas på Närvårdsavdelningen i Uppsala

2023-02-01 Pressmeddelande

Under onsdagen hölls invigningen som markerar öppnandet av ytterligare 15 vårdplatser på Närvårdsavdelningen i Uppsala. Utökningen innebär en fördubbling av antalet platser, till totalt 30 vårdplatser.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd, ordförande i vårdstyrelsen

Björn-Owe Björk (KD), regionråd, ordförande i vårdstyrelsen

Närvårdsavdelningen i Uppsala tar emot patienter som behöver inneliggande vård under en begränsad tid, men som inte behöver sjukhusets resurser i form av avancerad diagnostik eller behandling. Det kan till exempel vara multisjuka äldre personer som tillfälligt behöver mer vård än de kan få på sitt boende eller i hemmet. På Närvårdsavdelningen kan de få mer omfattande omvårdnad, men slipper läggas in på sjukhus. Detta avlastar även akuten och avdelningar på Akademiska sjukhuset.

– Denna fördubbling av antalet platser innebär att fler patienter slipper hamna i akutvården, när de inte behöver det. Genom Närvårdsavdelningen blir de omhändertagna på en nivå som är bättre anpassad för deras behov, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande i vårdstyrelsen.
 

 

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), regionråd, ordförande i vårdstyrelsen, 072-217 32 78 Monica Rogberg, verksamhetschef Närvårdsavdelningen i Uppsala, 018-611 62 66

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), regionråd, ordförande i vårdstyrelsen

Björn-Owe Björk (KD), regionråd, ordförande i vårdstyrelsen

Ladda ner bild
Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd, ordförande sjukhusstyrelsen och Björn-Owe Björk (KD), regionråd, ordförande vårdstyrelsen klipper bandet framför en bild från Närvårdsavdelningen. Av hänsyn till patientverksamheten var det olämpligt att inviga på plats på avdelningen.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd, ordförande sjukhusstyrelsen och Björn-Owe Björk (KD), regionråd, ordförande vårdstyrelsen klipper bandet framför en bild från Närvårdsavdelningen. Av hänsyn till patientverksamheten var det olämpligt att inviga på plats på avdelningen.

Ladda ner bild