Nytt projekt ska utveckla användningen av 3D-teknik inom vården

2023-01-18 Pressmeddelande

Idag startar ett nytt projekt som ska utveckla användningen av 3D-skrivare inom vården, forskningen och life science-industrin. En rad aktörer, däribland Region Uppsala, Uppsala universitet, STUNS och Uppsala Innovation Centre, har gått samman i en gemensam treårig satsning som syftar till att stärka samverkan mellan forskningen, näringslivet och vården.

Tekniken med 3D-skrivare används idag till exempel för att ta fram patientspecifika implantat, anatomiska modeller och läkemedel.

- Det är en teknik som inte bara räddar liv utan också minskar risken för komplikationer betydligt samt bidrar till en säkrare sjukvård, säger Erik Asplund, näringslivsstrateg vid Region Uppsala och biträdande projektledare.

– Idén är att matcha vårdens behov med forskningens och näringslivets kompetens och resurser och på så sätt öka tempot i utvecklingen. Om vi lyckas stärka vårt ekosystem för 3D-teknik, kommer kunskapen omvandlas till innovationer som har en praktisk användning i vården, och som samtidigt kan skapa utveckling och tillväxt i det lokala näringslivet lokalt, regionalt och nationellt, fortsätter Erik Asplund.

Sedan tidigare pågår forskning om material anpassade för 3D-utskrifter vid kompetenscentret AM4Life vid Uppsala universitet.

– Ett stärkt innovationsekosystem inom det här området kommer att accelerera samarbeten mellan universitet, sjukhus och företag och möjliggöra ny spetsforskning och på sikt bidra till ny kunskap, nya behandlingar och ekonomisk tillväxt, säger Johan Kreuger, professor på Uppsala universitet och föreståndare för U-PRINT.

Vid Akademiska sjukhuset kommer man inom ramen för satsningen att ta fram en modell för hur sjukhuset gemensamt ska kunna arbeta med 3D-utskrifter.

– 3D-teknik ger en fantastisk möjlighet att ersätta en förlorad kroppsdel genom att via en skiktröntgen skriva ut en fullskalig modell i till exempel titan och operera in den för att den ska stanna på plats livet ut. I satsningen kan vi samordna våra resurser för att fler patienter och vårdnadsgivare ska få ta del av möjligheter och lära sig mer, säger Andreas Thor, professor inom käkkirurgi på Akademiska sjukhuset.

Projektet pågår fram till december 2025 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Uppsala. Den sammanlagda projektbudgeten uppgår till 20 miljoner kronor.

Kontakt

Erik Asplund, näringslivsstrateg Region Uppsala, tel 0733-99 94 88, e-post: erik.asplund@regionuppsala.se Helena Bysell, samverkansledare, Uppsala universitet, tel 070-5439354, e-post: helena.bysell@uu.se