Barn och unga i Uppsala län har landets bästa tandhälsa

2023-06-22 Pressmeddelande

Uppsala läns unga, mellan 12 och 23 år, har den allra bästa tandhälsan i landet, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. De yngre barnen, upp till sex års ålder, har näst bäst resultat, där 97 procent av Folktandvårdens listade treåringar är kariesfria. Allra bäst siffror i länet har Örsundsbro, Seminariet och Västertorg. De främsta orsakerna är hälsofrämjande och särskilda insatserna.

Anna-Cari Lindh, cheftandläkare Folktandvården i Region Uppsala.

Anna-Cari Lindh, cheftandläkare Folktandvården i Region Uppsala.

– Det är helt fantastiska resultat! Ett kvitto på det systematiska förebyggande arbete vår erfarna och engagerade tandvårdspersonal utför, säger Anna-Cari Lindh, cheftandläkare i Region Uppsala, med anledning av att andelen kariesfria barn och unga i länet nu är bäst i landet.
– Men jag vill även ge en stor eloge till alla tålmodiga vårdnadshavare som har stor följsamhet till våra råd om hur de ska sköta barnens dagliga munhygien och ser till att barnen får goda kostvanor.

Uppsala är känt för sin höga fluorhalt i dricksvattnet, men det avser bara staden.
– Siffrorna i rapporten innefattar hela länet och talar för att det är Folktandvårdens hälsofrämjande arbete som är avgörande för Sveriges bästa tandhälsa på samhällsnivå, Björn-Owe Björk (KD), ordförande för Vårdstyrelsen.

Folktandvården finns med i barnens liv redan från start. Först via BVC och därefter kallas alla 2-åringar och deras vårdnadshavare till hälsosamtal. Sedan följer ett omfattande vårdprogram med regelbundna undersökningar av barnens tänder samt informationsbesök i grundskolorna.
– Vi arbetar hela tiden med att ge barn och unga tillräckliga kunskaper för att kunna göra medvetna hälsoval. För vi vet att goda vanor som etableras tidigt ofta följer med upp i vuxen ålder, förklarar Anna-Cari Lindh.

Genom att att arbeta med en individuell riskbedömningsmetod går det att identifiera de barn och unga som kan behöva extra stöd. Därutöver görs riktade hälsoprojekt, exempelvis fluortanten som besöker skolor för fluorskölj på orter där det kommunala vattnet har lägre fluorhalt än i Uppsala stad.

– Ett annat spännande hälsoprojekt finns i Enköping där barnen på några förskolor borstar tänderna efter lunch. Syftet är att få in tandborstning som en naturlig rutin. Då barnen kommer hem och får hjälp av sina föräldrar är Folktandvårdens app Rocka munnen ett omtyckt hjälpmedel, berättar Anna-Cari Lindh.

Det är Socialstyrelsen som tagit fram statistik om hur det står till med tandhälsan hos Sveriges barn. Rapporten visar att Uppsala län är i topp avseende 12-, 19- och 23-åringar, med bäst tandhälsa i Sverige. Vid en jämförelse över tid har kariesfriheten i samtliga åldrar ökat markant hos Folktandvårdens egna patienter mellan år 2019 och 2022. Allra störst förbättring ses bland 19-åringar där andelen kariesfria har ökat med 11 procent.

Under 2022 var 97 procent av de undersökta treåringarna kariesfria. Bland sexåringarna var 86 procent kariesfria. Sedan 2019 har andelen kariesfria sexåringar ökat med fem procent. Det innebär att tandhälsan hos barnen här är näst bäst i Sverige. Medelvärdet i Sverige ligger på 80,55 procent.

De flesta av de här barnen, 92 procent, går hos Folktandvården i region Uppsala. Resultatet från Socialstyrelsen innefattar både Folktandvården och privat tandvård.

Kontakt

Anna-Cari Lindh Cheftandläkare Folktandvården i Region Uppsala Telefon: 018-611 03 15, Mobil: 072-452 36 63 E-post: anna-cari.lindh@regionuppsala.seLinda Alexandersson Kommunikationsansvarig Folktandvården linda.alexandersson@regionuppsala.se 018-611 61 36

Bilder

Anna-Cari Lindh, cheftandläkare Folktandvården i Region Uppsala.

Anna-Cari Lindh, cheftandläkare Folktandvården i Region Uppsala.

Ladda ner bild