Prisnivåerna i UL:s nya biljettmodell beslutade

2023-06-08 Pressmeddelande

Regionfullmäktige fattade på sitt möte den 7-8 juni beslut om nya priser för UL:s ordinarie enkel- och 30-dagarsbiljett. Från och med 22 januari 2024 kostar en ordinarie enkelbiljett 39 kronor och en 30-dagarsbiljett 1030 kronor. Priserna införs i samband med att länet bildar en zon för de som reser med enkelbiljett, stället för, som idag, fem zoner och innebär att man kan resa hur långt man vill inom länet under de 75 minuter som biljetten gäller.

Priset på UL:s ordinarie enkelbiljetter och 30-dagarsbiljett har fastslagits av Regionfullmäktige.

Priset på UL:s ordinarie enkelbiljetter och 30-dagarsbiljett har fastslagits av Regionfullmäktige.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade 27 mars beslut om att Uppsala län ska utgöra en zon och att införa endast två varianter av enkelbiljett, en till ordinarie pris och en med rabatterat pris för pensionärer, ungdomar och studenter. Beslutet innebär att de som köper en enkelbiljett betalar för att resa i 75 minuter oavsett hur långt och vart i länet man reser.

-Det ska vara enkelt att göra rätt. 78 olika biljettlösningar blir till en, vilket ökar tillgängligheten för resenärerna och minskar onödig administration för bussförarna och andra medarbetare hos UL. Dagens beslut innebär att det nya systemet blir fullt finansierat., säger Cecilia Linder (M) ordförande i trafik- och utvecklingsnämnden.

Den nya prismodellen möjliggör samtidigt utveckling av smidiga biljett- och betallösningar, så som att blippa sitt betalkort på bussen. Beslutet fattas i en tid av hög inflation och ökade kostnader.

-Jag kommer aldrig släppa kravet på kostnadskontroll därför upprätthåller den politiska ledningen målsättningen om att intäkterna till kollektivtrafiken ska finansieras till 50 procent av biljettintäkter, säger Cecilia Linder.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattar under hösten beslut om priset på övriga biljetter. Priset för biljetter som är länsöverskridande fattas tillsammans med SL, X-trafik och VL.

 

Länkar

Kontakt

Cecilia Linder (M) Ordförande cecilia.linder@regionuppsala.se 070-2614844Maria Hasselgren Presschef, Trafik och samhälle maria.k.hasselgren@regionuppsala.se +46722024864

Bilder

Priset på UL:s ordinarie enkelbiljetter och 30-dagarsbiljett har fastslagits av Regionfullmäktige.

Priset på UL:s ordinarie enkelbiljetter och 30-dagarsbiljett har fastslagits av Regionfullmäktige.

Ladda ner bild