Sjukhusvård i hemmet kan införas i Region Uppsala

2023-06-19 Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda möjligheterna att införa ”Sjukhusvård i hemmet”. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

”Sjukhusvård i hemmet” innebär att patienten är inskriven på en vårdavdelning eller mottagning på ett sjukhus men får vården i sitt hem. Vården kan inkludera både enklare medicinska åtgärder och specialistvård.

Försök med vårdformen har gjorts i Region Skåne, där patienter har fått vätskedrivande behandlingar, behandling för luftvägsinfektion, ultraljudsundersökning och EKG i hemmet. Som en följd av detta har man kunnat frigöra vårdplatser på Skånes universitetssjukhus. Kostnaderna per vårddygn är också 35-40 procent lägre jämfört med på sjukhus.
Nu vill sjukhusstyrelsen utreda möjligheten att införa ett liknande upplägg i Region Uppsala.

– Vi vet att många uppskattar att kunna få vård i sin hemmiljö, närmare familjen, utan att behöva ligga på sjukhus. Erfarenheterna från Skåne är också att många medarbetare tycker att det är roligare att jobba på nya sätt, och att fler kan välja att stanna kvar i yrket, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.
¬
– Sedan tidigare har vi till exempel mobila närvårdsteam, specialiserad hemsjukvård och bedriver också palliativ vård i hemmiljö. Det här ska ses som ytterligare ett steg i utvecklingen, säger Malin Sjöberg Högrell.

Utredningen ska redovisas till sjukhusstyrelsens sammanträde i december 2023.

 

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 072-227 02 37