Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 19 juni

2023-06-19 Pressmeddelande

Trafikbeställningen för 2024 beslutad

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att godkänna trafikbeställningen för 2024. Bland annat införs en ny busslinje mellan Logistik Bålsta och Bålsta station. Samordningen mellan linjerna 501 och 510 (Tierps kommun och Älvkarleby kommun), ska förbättras eftersom de till viss del kör samma sträckor. Tack vare ökad samordning kan antalet turer under högtrafik minskas på respektive linje. Beslutet innebär också att linje 32 i Uppsala och linje 304 i Håbo avvecklas eftersom det är få som reser med dessa linjer. Linje 100, mellan Björklinge och Uppsala, får färre turer mellan klockan 9 och 12. De turer som dras in har i genomsnitt sju till tolv resenärer. Linje 777 mellan Uppsala och Österbybruk, som infördes när det var trångt på Upptåget, läggs ner. Tågen är nu större och trängseln mindre, det finns också alternativ i form av både tåg upp buss. Trafikförändringarna införs i samband med övergången till vintertidtabellen i december 2023.

MP och V reserverade sig mot beslutet. S och SD avstod från att delta i beslutet

Beslut om tågbeställning 2025
I november fattar Mälardalstrafiks styrelse beslut om tågtrafiken för perioden 8 december 2024 – 13 december 2025. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att, inför Mälardalstrafiks beslut, framföra önskemål om att tågen ska stanna på samtliga stationer på sträckan Uppsala – Gävle och att det till Sala blir antingen genomgående trafik eller blir bruten trafik, dvs att man får byta tåg i Sala för att resa vidare, exempelvis till Västerås. I övrigt är beställningen densamma för år 2025, som den varit för åren 2023 och 2024.

Initiativärende om att byta ordet ”spårväg” mot ”kapacitetsstark kollektivtrafik”
Anders Sehlin (SD), Jan Olov Råman (SD) och Lisen Burmeister (SD) har lämnat ett förslag om att ersätta ordet ”spårväg” med ”kapacitetsstark kollektivtrafik” i alla Region Uppsalas handlingar som rör spårvägsprojektet. Initiativet avslås med hänvisning till att ordet spårväg är nödvändigt i de handlingar som rör spårväg för att de ska vara begripliga.

SD reserverade sig mot beslutet.