Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 20 juni

2023-06-20 Nyheter

Svar på initiativ om fria arbetsskor till vårdpersonal

(S), (V) och (MP) föreslog i ett initiativ att fria arbetsskor ska införas för alla medarbetare i vårdstyrelsens verksamheter i egen regi som omfattas av gällande hygienregler.

Vårdstyrelsen beslutade att anse initiativet besvarat med hänvisning till att det redan pågår en utredning om införande av arbetsskor, på uppdrag av regionstyrelsen. En återrapportering av det pågående arbetet ska göras i vårdstyrelsen i oktober 2023.

(S), (V) och (MP) reserverade sig.


Månadsrapport för maj 2023

Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 44 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för maj månad. Folktandvården lämnar också en prognos på 10 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor sämre än budgeterat. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 40 miljoner kronor.

Länkar