Ny direktör för Lasarettet i Enköping utsedd

2023-03-01 Pressmeddelande

Per Andersson har utsetts till direktör för Lasarettet i Enköping. Beslutet fattades av regionstyrelsens arbetsutskott.

Per Andersson, tillträdande sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping

Per Andersson, tillträdande sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har sedan sommaren 2021 haft ett tillfälligt samordnat ledarskap, där Per Andersson har varit tillförordnad biträdande sjukhusdirektör vid Lasarettet i Enköping med ansvar för den dagliga driften. Nu återgår Region Uppsala till den ordinarie lösningen, med varsin direktör för Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Per Andersson blir nu direktör för Lasarettet i Enköping.

– Uppsala län blomstrar och har den snabbaste befolkningsutvecklingen i landet. Det ger stora möjligheter, men innebär också utmaningar, om vi ska kunna möta de ökade vårdbehov som kommer med ett växande invånarantal. Det kommer att krävas samarbete både mellan sjukhusen och med andra vårdgivare. Per Andersson har lång erfarenhet och ett omvittnat gott ledarskap, som blir viktigt i det fortsatta förändringsarbetet, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Per Andersson började på Akademiska sjukhuset 1986 och har haft chefsroller inom flera olika verksamhetsområden. Närmast innan han blev tillförordnad biträdande sjukhusdirektör var han verksamhetschef för ambulanssjukvården.

– Jag är stolt över att få verka inom Region Uppsala och dess sjukhus som är stimulerande arbetsplatser där våra insatser betyder mycket för invånarna. Jag har sedan jag tillträdde på lasarettet sett vilka möjligheter vi har att bedriva vård av god kvalitet, men också sett hur viktigt det är att vi samverkar inom Region Uppsala och länet för att utveckla sjukvården, säger Per Andersson.

Per Andersson tillträder befattningen som direktör den 6 mars.

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen, tel 076-785 41 72 Per Andersson, tillträdande direktör Lasarettet i Enköping tel 070-340 06 21

Bilder

Per Andersson, tillträdande sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping

Per Andersson, tillträdande sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping

Ladda ner bild