Uppsala får toppbetyg i nationell utvärdering av den kliniska forskningen

2023-03-31 Pressmeddelande

En ny utvärdering av kvaliteten i klinisk forskning ger Uppsala toppbetyg inom två av tre områden. Detta kommer att medföra en ansenlig ökning av ALF-anslaget för forskning och är ett resultat av mycket gott samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala universitet. Utvärderingen, som gjordes av Vetenskapsrådet 2022-2023, avspeglar kvalitet, klinisk betydelse/samhällsnytta och forskningens förutsättningar.

– Dagens besked är ett gott betyg åt den excellenta forskning som bedrivs i Uppsala. Att förutsättningarna för klinisk forskning förbättrats sedan 2018 beror inte på tur, det beror på skickliga medarbetare samt forskning i världsklass. Forskningen sker i nära samverkan med Uppsala universitet, vår viktigaste samarbetspartner. Det är viktigt att behålla och utveckla samarbetet mellan Region Uppsala och Uppsala universitet som i slutändan gagnar våra patienter. Utvärderingen ger oss dessutom en chans att visa upp Uppsala län som en attraktiv miljö för klinisk forskning, säger Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M).

Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet, beskriver det som ett glädjande besked.

– Det betyder mycket för vår fortsatta utveckling inom den kliniska forskningen, men också för våra utbildningar och studenter. Vårt nära och konstruktiva samarbete i regionen har varit en förutsättning för det fina resultatet. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta i nära samarbete för en fortsatt utveckling av den kliniska forskningen.

ALF står för Avtal om läkarutbildning och forskning och tecknas mellan staten och de sju regioner som utbildar läkare. I Uppsala sker den kliniska forskningen i nära samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala universitet. För att få del av ALF-medel ska forskningen ta vårdens strukturer och resurser i anspråk och ha som mål att lösa ett problem med ohälsa eller identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning, fördelas på basis av forskningens kvalitet.

Utvärderingen av kvaliteten i den kliniska forskningen görs av Vetenskapsrådet vart fjärde år och består av tre delar. Uppsala får toppbetyg både när det gäller den vetenskapliga produktionens kvalitet och forskningens kliniska betydelse/samhällsnytta. I den tredje kategorin - forskningens förutsättningar - får Uppsala betyget god-hög kvalitet.

Det långsiktiga målet med utvärderingarna är att lyfta hela Sveriges kliniska forskning.


Länk till rapporten.


För mer information/intervju, kontakta:

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M);
0767854172, emilie.orring@regionuppsala.se

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala;
0186172022
andreas.scheutz@regionuppsala.se

Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci och professor inom onkologisk endokrinologi, Uppsala universitet;
0701679318, eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se