Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 31 mars 2023

2023-03-31 Pressmeddelande

Ny lokal för steriltekniska enheten i Enköping

Nu går projektet Lokal för steriltekniska enheten på Lasarettet i Enköping vidare till genomförandefas. Detta efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden. Den totala investeringsutgiften för projektet får uppgå till högst 18,3 miljoner kronor.

Dagens steriltekniska enhet vid Lasarettet Enköping har en bristfällig arbetsmiljö och saknar tillfredställande flöden för förvaring av sterilt gods. De befintliga autoklaverna (en slags tryckkokare) för sterilisering har dessutom uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut.

Nya autoklaver ryms inte inom den idag befintliga byggnaden, och en ny tillbyggnad samt ombyggnad av befintliga lokaler behöver ske. Nya lokaler behövs även på grund av den beslutade ökningen av antalet operationer som skall flyttas ut från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping. Därför fattade fastighets- och servicenämnden dagens beslut.

 

Länkar