Förtroendet för UL ökar

2023-11-22 Pressmeddelande

Det är enkelt och tryggt att resa med Region Uppsalas kollektivtrafikföretag UL. Det tycker en majoritet av de slumpvis utvalda svarande i UL:s årliga marknadsundersökning. 80 procent anser att UL är väl tillgängligt för deras resbehov. Enkäten visar att UL återhämtar sig väl efter pandemin och att allt fler – 54 procent – starkt skulle rekommenderar andra att resa med UL.

-Ett glädjande besked för alla som arbetar för att fler ska välja att resa med UL, säger Cecilia Linder (M) ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Undersökningen genomfördes i form av webbintervjuer med 1 090 slumpmässigt utvalda personer från två internetpaneler och Spar, Statens personadressregister, i åldern 14- 80 år och boende i Uppsala län.

Av de svarande är 52 procent positiva till Region Uppsalas trafikföretag UL, en kurva som pekat stadigt uppåt de senaste åren. Över 66 procent tycker att det är enkelt att köpa biljett, hitta vilket tåg eller buss man ska välja för sin resa och att hitta avgångstider.

-Marknadsundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att se att våra åtgärder ger resultat och vad som behöver göras framöver. Våra leveranser av trafik behöver bli ännu mer tillförlitliga och jag är övertygad om att ännu fler vill resa med oss när vi inför en förenklad biljett- och prismodell i januari och tar bort zonerna, säger Karin Svingby, Trafikdirektör.

Den upplevda tryggheten har ökat med tre procentenheter från 63 procent 2022 till 66 procent i år. Minst trygga är känner sig åldersgrupperna 50- 64 år och 65- 80 år. Av dem ger 63 respektive 64 procent höga värden på frågorna om trygghet. Mest trygga är ungdomar mellan 14- 19 år, av dem uppger 74 procent att de känner sig trygga med UL.

Undersökningen genomfördes av företaget Provos Research under veckorna 38- 40.

Länkar

Kontakt

Cecilia Linder (M) cecilia.linder@regionuppsala.se 0702614844Karin Svingby Trafikdirektör karin.svingby@regionuppsala.se 018-617 48 83Maria Hasselgren Presschef, Trafik och samhälle maria.k.hasselgren@regionuppsala.se +46722024864