Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2023 utsedda

2023-11-27 Pressmeddelande

Vårdstyrelsen utsåg idag vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2023.

Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2023 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter:

  • Smärtrehabiliteringen, Akademiska sjukhuset för sitt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt.
  • Stenhagen vårdcentral för sitt inspirerande och nytänkande arbetssätt med bland annat hembesök till listade patienter över 75 år.
  • Ultuna vårdcentral för sitt helhetstänk och starka engagemang kring levnadsvanearbetet.
  • Årsta vårdcentral för sitt arbete med att långsiktigt öka förskrivningen av Fysisk aktivitet på recept.


– Det hälsofrämjande arbetet sker ofta i skymundan, men är oerhört viktigt. Med det här priset vill vi lyfta fram goda exempel, som vi hoppas ska kunna inspirera andra att arbeta mer för att förebygga ohälsa, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för vårdstyrelsen.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen, tel 072-217 32 78

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen

Ladda ner bild