Med anledning av det ökade våldet i samhället

2023-10-06 Nyheter

De senaste veckorna har flera allvarliga händelser inträffat i Uppsala. Det har inneburit en eskalering av våld mellan kriminella, men våldet har också drabbat oskyldiga. Polisen har inlett en nationell särskild händelse för att hantera situationen. Region Uppsala ansvarar för sjukvårdsinsatser och krisstöd till drabbade, men också för förebyggande insatser tillsammans med andra aktörer.

– Vi lever i en orolig tid och det är viktigt att veta att det finns hjälp och stöd till dem som behöver. Region Uppsala är en av många aktörer som arbetar tillsammans för att bidra till ett tryggare samhälle, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).  

Samhällsviktig verksamhet 

Region Uppsala berörs av den senaste tidens händelser på flera sätt. Våra verksamheter ansvarar för att ge sjukvård till skadade i det akuta skedet, stöd till drabbade och oroliga, men också för en trygg och fungerande kollektivtrafik även vid kris, olyckor och andra oväntade händelser. 

– Efter sprängningen i Fullerö hage öppnade Region Uppsala tillfälligt sin krisstödstelefon för allmänheten för att stödja Uppsala kommun och polisen. En annan del av regionens krisstöd är att det nu är möjligt att söka akuta tider hos kurator vid närakuten i Uppsala, berättar Emilie Orring. Detta är några exempel på den bredd av resurser som regionen har och att vi är redo att samverka med andra aktörer på alla sätt vi kan.  

Stärkt beredskap 

Region Uppsala arbetar kontinuerligt med beredskap inför allvarliga händelser och samhällsstörningar. Det finns en väl etablerad organisation och planering samt en nära samverkan med myndigheter och övriga aktörer. 

– Region Uppsala ska alltid ha en robust och förberedd verksamhet för att kunna hantera störningar i samhället, säger Emilie Orring. Den senaste tidens skjutningar och sprängdåd samt den höjda terrorhotnivån innebär en ökad medvetenhet och en extra vaksamhet. Vi följer utvecklingen noga. Ett exempel på samverkan är att Region Uppsala genom kollektivtrafiken deltar i arbetet med att skapa en länsövergripande lägesbild tillsammans med kommunerna och polisen. Syftet är att identifiera utsatta områden, så att trygghetsskapande åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede. 

Länkar

Kontakt

Emilie Orring (M) Ordförande regionstyrelsen emilie.orring@regionuppsala.se 076-785 41 72