Region Uppsala tecknar hållbarhetslöften för miljömässigt hållbar utveckling

2023-10-23 Pressmeddelande

Vid sitt möte på fredagen beslutade den regionala utvecklingsnämnden att Region Uppsala ska teckna hållbarhetslöften med fokus på en miljömässigt hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.

Unn Harsem (C), ordförande för Regionala utvecklingsnämnden.

Unn Harsem (C), ordförande för Regionala utvecklingsnämnden.

Bakgrunden är att Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit fram den fjärde av fyra färdplaner för ett hållbart län, denna gång alltså med hållbarhetslöften för en miljömässigt hållbar utveckling. Sedan tidigare finns även motsvarande färdplaner för ett hållbart län med följande teman på åtgärdsprogram: Minskad klimatpåverkan, Ekosystem och biologisk mångfald samt Vatten. Länsstyrelsen har också reviderat den första färdplanen (Minskad klimatpåverkan), där tecknar Region Uppsala om sina löften.

Färdplan för ett hållbart län och åtgärdsprogrammen syftar till att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För Region Uppsalas del handlar det bland mycket annat om att öka transporteffektivitet och fossilfri mobilitet, att öka andelen fossilfria tjänstefordon och fossilfri arbetspendling och att minska klimatpåverkan från flygresor.

Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i Färdplan för ett hållbart län.

- Jag tycker att det är roligt att vi i dag har beslutat om att teckna 24 hållbarhetslöften inom Länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län. Jag hoppas att detta kan vara till inspiration för andra aktörer i länet. Tillsammans ska vi arbeta för att klara Uppsala läns del för att nå de nationella miljömålen, säger Unn Harsem, regionråd (C) och ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala.

(SD) yrkade avslag på beslutet. (MP) hade 29 ändringsyrkanden, som dock inte vann nämndens gillande. 

Länkar

Kontakt

Unn Harsem (C), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden: 072 – 202 23 81 Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94