Uppsala Centralstation utses till Årets Station 2023

2023-10-19 Pressmeddelande

Uppsala station, där dagligen 100 000 personer rör sig, har av Resenärerna utsetts till årets station. I motiveringen heter det bland annat "Med sin välstrukturerade samordning av tåg och de flesta bussar till en gemensam terminal är Uppsala Centralstation enkel att förstå̊ både för den vana pendlaren, sällanresenären och turisten". Utmärkelsen delas ut på Uppsala Centralstation den 19 oktober till mottagarna Jernhusen, Uppsala Kommun, Trafikverket och Region Uppsala

Karin Svingby, trafikdirektör, Region Uppsala, och Anita Johansson UL:s kundtjänst är stolta över utmärkelsen "Årets station".

Karin Svingby, trafikdirektör, Region Uppsala, och Anita Johansson UL:s kundtjänst är stolta över utmärkelsen "Årets station".

- Framtidens station förutsätter en balans mellan olika intressen. Något det här priset sätter fokus på i och med att vi får dela det med de aktörer som vi samverkar med för att vardagen ska flyta på bra för alla resenärer på stationsområdet. Regionens mål är en hållbar, effektiv och attraktiv kollektivtrafik, tillgänglig för alla, säger Karin Svingby, trafikdirektör, Region Uppsala.

Uppsala station är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Uppsala län. Varje månad reser cirka en halv miljon med UL:s regionbussar och 230 000 reser med tågen på sträckan Uppsala - Gävle. Och många av de kliver på eller av på Uppsala station.

De kriterier som Resenärerna kartlagt är bland annat resenärernas tillgång till trafikinformation, utbud av olika typer av service och stationens tillgänglighet. 

Hela motiveringen lyder:
”Med sin välstrukturerade samordning av tåg och de flesta bussar till en gemensam terminal är Uppsala Centralstation enkel att förstå̊ både för den vana pendlaren, sällanresenären och turisten. En mycket välplanerad och rymlig tunnel under bangården ger tillsammans med rulltrappor och hissar goda möjligheter att nå̊ perronger och hållplatser.

 Uppsala Centralstation har ett centralt läge, vilket underlättar att nå̊ stationen både till fots och med cykel. Bra serviceutbud i och nära stationen med bland annat butiker, bankomat och restauranger. Ett parkeringsgarage finns i anslutning till stationen.

 Möjlighet till biljettköp och information över disk finns för lokal trafik i UL kundtjänst och för biljettköp för långväga trafik hos Pressbyrån.”

Resenärerna är en riksorganisation för kollektivtrafikens konsumenter. De är partipolitiskt obundna och arbetar för att förbättra situationen för svenska kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är medlemmar av Sveriges konsumenter och representerar Sverige i paraplyorganisationen European Passengers Federation.

Länkar

Kontakt

Karin Svingby Trafikdirektör karin.svingby@regionuppsala.se 018-617 48 83Maria Hasselgren Presschef, Trafik och samhälle maria.k.hasselgren@regionuppsala.se +46722024864