Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 27 oktober

2023-10-27 Nyheter

Bättre sommarbemanning vid sjukhusen

Akademiska sjukhuset har haft en bättre bemanningssituation under sommaren 2023 jämfört med föregående år. Det framgår av en rapport som föredrogs för sjukhusstyrelsen.

Akademiska har haft fler vårdplatser öppna jämfört med föregående år, vilket har lett till att färre har behövt vänta på akutmottagningen för att få en vårdplats. Sjukhuset har flyttat 498 semesterveckor, vilket är 191 färre jämfört med föregående år. Lasarettet i Enköping rapporterar om en bra sommar med färre flyttade semesterveckor.

Ekonomirapport för september

Akademiska sjukhuset väntas göra ett underskott på minus 970 miljoner kronor för 2023, vilket är 870 miljoner kronor sämre än budgeten. Det framgår av månadsrapporten för september, som redovisades för sjukhusstyrelsen. Underskottet orsakas bland annat av ökade kostnader för hyrpersonal och köpt vård samt ökad inflation. Vid sjukhuset pågår ett omfattande arbete med åtgärder för att minska årets underskott och minska kostnaderna inför 2024.

Lasarettet i Enköping lämnar en årsprognos på minus 40 miljoner kronor, vilket bland annat hänger samman med ökad produktion, ökade kostnader för hyrpersonal och ökad inflation.

Länkar