Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 23 oktober

2023-10-23 Nyheter

Arbetet med riktade hälsosamtal utökas

Sedan våren 2023 pågår en pilotverksamhet där vårdcentraler i Uppsala län erbjuder riktade hälsosamtal till 40-åringar. Hittills har två vårdcentraler ingått i projektet, Årsta vårdcentral och Praktikertjänst Ultuna. Nu har vårdstyrelsen beslutat att ytterligare tre vårdcentraler får testa metoden: Enköpingshälsan, Tierps vårdcentral och Östervåla vårdcentral.

Målet är att riktade hälsosamtal för 40-åringar ska breddinföras under 2025.

Fråga om arbetsskor återrapporterades

Vårdstyrelsen fick en återrapport om arbetet med att införa arbetsskor för viss vårdpersonal inom Region Uppsala. Frågan utreds inom ramen för ett ärende om Region Uppsalas samlade medarbetarerbjudande som kommer att tas upp för beslut vid regionstyrelsens sammanträde i december.

Länkar