Båda sjukhusen i Region Uppsala klättrar i årets AT-rankning

2023-09-07 Pressmeddelande

Båda sjukhusen i Region Uppsala klättrar i årets AT-rankning, där AT-läkarna själva värderar kvaliteten på sin allmäntjänstgöring. Lasarettet i Enköping klättrar hela 40 placeringar och Akademiska sjukhuset fyra. Totalt utvärderas 67 sjukhus som anordnar allmäntjänstgöring i rankningen som sedan år 2000 genomförs av Sveriges yngre läkares förening (Sylf).

– Det är oerhört positivt att våra AT-läkare är så nöjda och att det förbättringsarbete som pågår har gett tydligt resultat. Att Lasarettet i Enköping har klättrat 40 placeringar är fantastiskt, säger Christina Halford, utbildningschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, och biträdande FoU-direktör på Akademiska sjukhuset.

Årets rapport bygger på enkätsvar från 1881 AT-läkare från hela Sverige som fått svara på frågor om hur de upplever utbildningskvalitet och arbetsmiljö. De ger också ett svar på frågan om de skulle rekommendera en vän/kollega att söka AT vid samma sjukhus.

Lasarettet i Enköping är det sjukhus som klättrat mest i rankningen sedan sin senaste placering 2021. Sjukhuset har stigit 40 placeringar till plats 19 av 67.

– Det är jätteroligt att förbättringsarbetet vi gjort haft effekt. Här vill jag speciellt lyfta lasarettets AT-chef, Arturo Centurion. Hans engagemang är starkt bidragande till den stigande rankningen. Av kommentarer framgår bland annat att man är nöjd med stödet från kollegor, viljan att förbättras och att sjukhuset inte bara sett AT läkarna som arbetskraft utan att de faktiskt är under utbildning, säger Maria Lindqvist, chef för verksamhetsområde akutvård (där AT-läkarna ingår) på Lasarettet i Enköping.

Akademiska sjukhuset hamnar på plats 28 jämfört med 32 i fjol. Sjukhuset har gradvis stigit i rankningen och låg år 2020 på plats 51. Enligt Pernilla Rundlöf Nygren, AT-chef vid Akademiska sjukhuset, är det flera faktorer som spelat in, bland annat ett systematiskt arbete med frågor som rör handledning:

– Sedan drygt två år tillbaka har vi gjort en satsning på akutmottagningen på Akademiska, som innebär att vi nu har en AT-ansvarig läkare där och att AT-läkarna på akuten har en personlig handledare under sin placering. Vi har också strukturerat upp den övergripande handledningen under sjukhusåret så att AT-läkarna får kontinuerlig handledning i små grupper om två till tre AT-läkare. Arbetet med att vidareutveckla och förbättra handledningen är viktigt och fortgår kontinuerligt.

Sjukhusens placering i rankningen baseras på ett genomsnittsomdöme som AT-läkarna ger i en enkät. Läkarna får värdera hela sin AT efter att först ha utvärderat de olika avsnitten man gjort inom medicin, kirurgi, allmänmedicin och psykiatri. Följande aspekter utvärderas om AT-tjänstgöringen: introduktion, handledning, instruktion/praktisk handledning i den specifika verksamheten, kvaliteten i den formaliserade medicinska utbildningen och det kollegiala stödet.

För mer information/intervju, kontakta:

Maria Lindqvist, chef för Verksamhetsområde akutvård vid Lasarettet i Enköping;
0171- 41 85 34
maria.lindqvist@regionuppsala.se

Christina Halford, utbildningschef hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, och biträdande FoU-direktör, Akademiska sjukhuset;
070-611 05 70
christina.halford@akademiska.se

Pernilla Rundlöf Nygren, AT-chef vid Akademiska sjukhuset;
076-496 13 47
pernilla.rundlof.nygren@akademiska.se

Länkar