Region Uppsala öppnar kristelefon

2023-09-28 Pressmeddelande

Med anledning av den senaste tidens allvarliga händelser där tre personer avlidit till följd av dödligt våld, öppnar Region Uppsala en kristelefon för de som känner oro och behöver stöd. För att komma fram till en stödperson, ringer man 1177 och trycker knappval 1. Telefonen är öppen mellan 14.00-22.00 idag torsdag.

Kristelefonen kan aktiveras vid en större händelse som väcker oro hos invånare i Region Uppsala. Telefonen bemannas av två personer, med utbildning för att möta människor i kris.

Inledningsvis är telefonen öppen idag torsdag mellan 14.00-22.00.

Kontakt: Joel Bramsgård. Kontakt förmedlas via Maria Hasselgren, telefon: 072-202 48 64