Bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsätter att öka

2024-04-04 Pressmeddelande

Allt fler invånare i Uppsala län har tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Enligt den senaste Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023 från Post- och telestyrelsen (PTS) har nu knappt 94 procent av hushållen i Uppsala län anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Det innebär en ökning med 3 procentenheter sedan året före. Snittet för hela Sverige är 93,3 procent.

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Samtidigt är det fortfarande relativt stor skillnad i tillgången mellan tätort och landsbygd. Det visar Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning från PTS för år 2023.  

Bland Uppsala läns kommuner har Håbo kommun kommit längst med 99,99 procent bredbandsanslutna hushåll. Uppsala kommun hamnar som nummer två med 97,49 procent anslutna hushåll. Av länets övriga kommuner ligger Knivsta på 92,98 procent, Enköping på 89,43 procent, Älvkarleby på 89,21 procent, Heby på 81,35 procent, Östhammar på 79,29 procent, och Tierp på 77,89 procent.  

Snabbast tillväxt av bredband på 100 Mbit per sekund hade Tierps kommun, med en ökning på 12,6 procentenheter mellan år 2022 – 2023.  

Utbyggnaden av bredband på landsbygden går snabbare framåt än i tätorter, vilket innebär att skillnaderna minskar. Utanför tätort och småort har 71,1 procent av länets hushåll tillgång till 100 Mbit per sekund, vilket är en ökning på 8,49 procentenheter mellan åren 2022 – 2023. I tätorter och småorter är ökningen cirka 2,35 procentenheter, vilket innebär att 96,8 av hushållen i Uppsala läns tätorter och småorter har tillgång till 100 Mbit per sekund.  

Strategin för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 – 2030 och den regionala utvecklingsstrategin sätter målen för bredbandsutbyggnaden. Dessa är:  

  • År 2023 bör hela Uppsala län ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.  
  • År 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 99,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 100 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.  

Statistik från oktober 2023 visar att drygt 98,84 har tillgång till eller är i absolut närhet av 1 Gbit/s, därmed uppfylls det delmålen i bredbandsstrategin.  

- Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat och en tillgång till snabb samt robust bredband är en grundförutsättning för att det ska vara möjligt att bo, arbeta och driva företag. Oavsett om man bor på landsbygden eller i tätort. Jag är glad över att utvecklingen av bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsatt går framåt, inte minst den kraftiga utbyggnaden i Tierp är glädjande. Flera av kommunerna i Uppsala län når dessutom redan de uppsatta bredbandsmålen för 2025. Nu måste vi fortsätta jobba för att alla invånare ska få möjlighet att vara digitalt delaktiga i samhället., säger Unn Harsem (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.  

- Det är mycket glädjande att tillgången till snabbt bredband fortsätter att öka i Uppsala län och att vi lyckas koppla upp allt fler boende och arbetsplatser på landsbygden. Dock är en stor del av det som återstår att bygga ut utmanande och kräver någon form av offentlig finansiering. Tack vare att PTS i år utlyser 800 miljoner kronor i ett investeringsstöd för bredbandsutbyggnad nationellt finns det goda möjligheter för nätbyggare att få ta del av bredbandsstödpengar. År 2023 tilldelades Uppsala län knappt 30 miljoner kronor från PTS bredbandsstöd. Jag hoppas nätbyggarna tar vara på den här möjligheten och inkommer med ansökningar till PTS under utlysningsperioden för år 2024, säger Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala.   

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.   

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2023  

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2023.  

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad.   

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se (kan dröja ett tag innan den är uppdaterad med årets nya siffror). 

Länkar

Kontakt

Unn Harsem (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden: 072 – 202 23 81 Sofia Millbert, bredbandkoordinator Region Uppsala: 076 – 134 76 99 (från den 8 april)