Region Uppsala intar stabsläge

2024-04-17 Pressmeddelande

Med anledning av Kommunals lagda varsel om strejk och Vårdförbundets varsel om blockad har Region Uppsala aktiverat stabsläge från och med den 17 april.

– Om strejken och sedan blockaden träder i kraft innebär det en stor påverkan på vården. Vi behöver kraftsamla för att minska påverkan för patienterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Den regionala staben följer dagligen läget när det gäller bland annat planerade operationer, vårdplatsbeläggning, material och bemanning. Genom att arbeta i stab får regionen en bättre överblick av situationen och kan vid behov fatta och genomföra snabba beslut om det behövs utifrån läget.

– För patienterna innebär stabsläget i sig ingen skillnad. Man ska söka vård när man är sjuk på vanligt sätt och komma på bokade besök och undersökningar, säger Mikael Köhler.

Om en planerad operation eller besök behöver skjutas upp, kommer vården att ta kontakt med berörda patienter i första hand via telefon, i andra hand via 1177.se.

Kommunals strejk kan träda i kraft 07.00 den 18 april och Vårdförbundets blockad den 25 april 16.00.
Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom Region Uppsala. Vid svårare situationer används begreppen förstärkningsläge eller katastrofläge. Om situationen skulle försämras inom sjukvården, kan det bli aktuellt med en ny bedömning av beredskapsläget.

Kontakt

Mikael Köhler Hälso- och sjukvårdsdirektör 018-611 43 74Maria Hasselgren Presschef maria.k.hasselgren@regionuppsala.se 072-202 48 64