Region Uppsala lämnar stabsläge

2024-02-09 Pressmeddelande

Region Uppsala har sedan it-attacken mot Tietoevry i mitten av januari hanterat störningarna i regional krisledning, så kallat stabsläge. Flera av de påverkade it-systemen fungerar åter normalt, och den pågående återstarten av regionens ekonomisystem hanteras av ordinarie organisation.

När leverantören Tietoevry drabbades av en it-attack den 20 januari påverkades många system hos en rad olika kunder, bland annat hos Region Uppsala. Störningarna omfattade både sjukvårdens journalsystem, ekonomisystem och materialbeställningar. Regionen beslutade då att hantera händelsen i stabsläge.

Nu är alla tekniska förutsättningar på plats för att kunna återstarta ekonomisystemet, men det kommer att ske stegvis och ta ett par dagar innan allt fungerar som vanligt. Därefter kommer betalningar och beställningar att hanteras så snabbt som möjligt.

- Vi beklagar att detta har drabbat leverantörer av varor och tjänster, liksom allt det extraarbete som våra egna medarbetare har tvingats göra för att vi ska kunna fortsätta bedriva god och säker vård, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Region Uppsala kommer att utvärdera händelsen samt avsluta sin anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om personuppgifter kan ha blivit exponerade på något sätt i samband med it-attacken.

- Den tekniska miljön som stöder regionens olika verksamheter är komplex och dessutom ständigt utsatt för olika typer av angrepp. Vi kommer givetvis att ta med oss erfarenheterna från denna händelse för att skapa ännu bättre reservrutiner och beredskap för att hantera framtida störningar, säger Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef i Region Uppsala.

Kontakta oss

Mikael Köhler
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Uppsala
018-611 43 74

Jan Stangebye
Säkerhets- och beredskapschef
Region Uppsala
076-808 13 24

Bilder

Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala.

Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala.

Ladda ner bild
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild