IT-störningar hos Region Uppsala

2024-01-21 Pressmeddelande

En IT-attack mot en större svensk leverantör påverkar flera IT-system hos Region Uppsala. Det är bland annat ekonomisystem och vårdsystem som är påverkade. Regionen arbetar för att hitta lösningar på problemen och minimera effekterna av störningarna.

IT-leverantören Tietoevry har drabbats av en IT-attack, och på grund av detta påverkas flera system hos en rad kunder, bland annat Region Uppsala. De störningar som har identifierats under helgen påverkar bland annat ekonomisystem och sjukvårdens journalsystem. Regionen har reservrutiner förberedda och har aktiverat flera av dessa för verksamhet som är påverkad.

- Det finns ingen omedelbar risk för patienter på grund av IT-störningen, men vi tvingas i mindre omfattning använda reservrutiner och manuell hantering inom sjukvården. Det gör att administrativa rutiner kan ta lite längre tid än de brukar, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

I nuläget utreds vilka system som är påverkade samt hur stor påverkan är för Region Uppsala. Privata vårdgivare som berörs av störningen kommer att meddelas så snart som möjligt. Regionen har även aktiverat sin krisledning för att snabbt kunna hantera ett eventuellt förvärrat läge.

Region Uppsala har en kontinuerlig dialog med IT-leverantören för att lösa situationen, men räknar med att problemen kan fortsätta under de närmaste dagarna.

Mikael Köhler
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Uppsala
018-611 43 74

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild