Region Värmland ansluter till Sjukvårdens larmcentral

2024-01-10 Pressmeddelande

Region Värmland kommer i början av 2024 att ansluta sig till Sjukvårdens larmcentral där Region Uppsala, Region Västmanland och Region Sörmland sedan flera år driver larmcentral i egen regi.

– Det är positivt att Region Värmland ser fördelarna med en larmcentral som är en integrerad del av sjukvården och att de vill ansluta sig till vår verksamhet och bidra till att utveckla den vidare, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden. 

– Vårt koncept ger större möjligheter till uppföljning av hela vårdkedjan och har möjliggjort bra kvalitetsutveckling och forskning för en effektivare vårdkedja.

Region Uppsala, Region Västmanland och Region Sörmland har bedrivit larmcentral i egen regi sedan 2015. Konceptet innebär att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tar emot 112-samtal som gäller sjukvård och bedömer vårdbehovet samt om så behövs dirigerar ambulans med rätt prioritering. Till sin hjälp har sjuksköterskorna ett medicinskt beslutstöd som kontinuerligt utvecklas av läkare inom ambulanssjukvården utifrån kvalitetsuppföljningar och forskning. Nu bemannar även psykiatrisjuksköterskor larmcentralen i Uppsala för att möta det ökade behovet av psykiatriska bedömningar. Under 2023 hanterade sjuksköterskorna inom Sjukvårdens larmcentral 127 454 samtal från 112.

– Vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten och därför är det viktigt att medicinska bedömningar görs av sjuksköterskor och att dirigeringen görs av personal med god lokalkännedom, säger ambulansdirigeringsstrateg David Amour.

– Vi har legitimerade sjuksköterskor med många års erfarenhet och sedan ett år har vi även läkare på larmcentralen för att ytterligare höja kompetensen och snabbare lotsa patienterna till rätt vårdnivå. Vi har utvecklat en bättre samverkan med sjukvården.

David Amour framhåller också fördelarna med den lokala förankringen, där larmsköterskor och dirigenter har kunskap om länet, både när det gäller geografi och vårdens möjligheter att ta emot patienter. Detta är viktigt för att snabbt komma fram till den som behöver hjälp.

– Larmcentralen kommunicerar direkt med polis och räddningstjänst utan mellanhänder. Det gör det lättare att både planera och samverka operativt på olycksplatser, säger David Amour.

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande ambulansdirigeringsnämnden, tel 072-227 0237 David Amour, ambulansdirigeringsstrateg vid Sjukvårdens larmcentral, tel 070-611 15 04

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Ladda ner bild