Reservrutiner får verksamheten att fungera som vanligt

2024-01-22 Pressmeddelande

Attacken mot it-leverantören Tietoevry har tvingat Region Uppsala att i vissa fall gå över på reservrutiner i verksamheten. Sjukvård och kollektivtrafik fungerar som vanligt, och störningarna är ingenting som patienter, resenärer och invånare märker av. Regionen arbetar vidare för att hitta lösningar på problemen och fortsätta minimera effekterna av störningarna.

Under söndagen samlade Region Uppsala sin regionala krisledning för att kunna vara beredda på fler och fortsatta störningar under måndagen när den ordinarie verksamheten startade. Men i nuläget ser verksamheten ut att i stort sett fungera som vanlig, med hjälp av de reservrutiner som tidigare har förberetts.

- De rapporter vi fått in under dagen pekar på att verksamheten överlag fungerar som vanligt. Några rutiner har behövts ersättas med reservrutiner och manuell hantering, men det är ingenting som patienter märker av, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Regionen har etablerat kontakt med större leverantörer och andra berörda aktörer för att hitta bra arbetssätt där störningarna påverkar ordinarie rutiner. Inom sjukvården har journalsystemet påverkats och fungerat långsamt under helgen, men en lösning på detta infördes och avhjälpte problemet.

Händelsen har polisanmälts, och en anmälan om personuppgiftsincident har gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Mikael Köhler
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Uppsala
018-611 43 74

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild