Störningar efter it-attack kan pågå länge

2024-01-26 Pressmeddelande

Attacken mot it-leverantören Tietoevry har den senaste veckan har inneburit störningar i flera system hos Region Uppsala. Regionen har snabbt kunnat lösa problemen med sjukvårdens journalsystem, medan materialbeställningar och fakturahantering fortsatt hanteras genom reservrutiner. Regionen förbereder sig på att störningarna i verksamheten kan pågå under en längre tid.

Region Uppsala har under veckan arbetat intensivt för att lösa de problem som orsakats av it-attacken mot leverantören Tietoevry. Störningarna som påverkade sjukvårdens journalsystem kunde avhjälpas tidigt. Ytterligare insatser har förbättrat funktionaliteten i andra berörda system. Flera verksamheter fortsätter använda reservrutiner och manuell hantering för bland annat materialbeställningar och fakturahantering. 

- Sjukvården fungerar bra, men de manuella rutinerna som vi använder oss av bygger upp en administrativ skuld som kommer att ta lång tid att hantera. Alla beställningar och transaktioner måste sedan in i systemen när dessa åter är i gång. Ett arbete som kommer att ta lång tid, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Region Uppsala utreder också om personuppgifter kan ha exponerats på grund av angreppet. Den anmälan som gjordes till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tidigare i veckan skedde på grund av att regionen saknade åtkomst till personuppgifterna, vilket är en incident som måste rapporteras.

Regionen har kontinuerlig kontakt med leverantörer och aktörer för att kunna förbättra rutiner och hitta andra lösningar, men bedömer att det kan ta tid innan allt fungerar som vanligt igen.

- Omfattningen på den här it-attacken innebär att det är många aktörer som vill få i gång sina system samtidigt, och det finns en rad funktionella och säkerhetsmässiga aspekter att ta hänsyn till innan man startar upp systemen. Vi bedömer därför att vi kommer att påverkas en tid framöver, säger Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef i Region Uppsala.

Kontakta oss

Mikael Köhler
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Uppsala
018-611 43 74

Jan Stangebye 
Säkerhets- och beredskapschef 
Region Uppsala
076-808 13 24

Bilder

Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala.

Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala.

Ladda ner bild
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild