Konflikten i vården är över – parterna överens om ett nytt avtal

2024-06-28 Pressmeddelande

SKR och Vårdförbundet har kommit överens om ett nytt avtal, och konflikten som pågått sedan 25 april är över. Exakt vad det nya avtalet innebär för Region Uppsala ska nu analyseras.

-Vi är lättade över att ett avtal är på plats. Det är ett centralt avtal och vi behöver nu se vad det innebär för oss i Region Uppsala mot bakgrund av de lokala avtal vi har tecknat sedan tidigare med Vårdförbundet, säger Johan von Knorring, regiondirektör, Region Uppsala.

Blockaden har inneburit att flera operationer och undersökningar har behövt skjutas upp.

-Vårt fokus har hela tiden varit att garantera patientsäkerheten och jag vill rikta ett varmt tack till alla i både kärnverksamheten och i stödverksamheterna, som gjort allt de kunnat för att mildra konsekvenserna för de som behöver vård, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala.

Konflikten har pågått sedan den 25 april och omfattade en blockad mot över- och mertid samt mot nyanställningar. Den senare blockaden togs bort den 4 juni. Särskilt utsatt verksamhet har efter förhandlingar undantagits från blockaden.

-Cheferna i vården har haft ett tufft arbete med att balansera mellan att bedriva och säkerställa nödvändig vård med att vara en bra arbetsgivare med förståelse för de rättigheter som facken har under konflikt, och jag vill rikta ett särskilt tack till dem, säger Mikael Köhler.

 

Kontakt

Johan von Knorring Regiondirektör 018-6171870Mikael Köhler Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala 076-724 89 17Maria Hasselgren Presschef, Trafik och samhälle maria.k.hasselgren@regionuppsala.se 072-202 48 64