Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

2024-06-12 Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.

-Läget i vården är pressat med anledning av blockaden mot över- och mertid och vi måste göra vad vi kan för att garantera patientsäkerheten under sommaren. Vi erbjuder därför de, som frivilligt väljer att flytta sin semester, extra ersättning och vi hoppas att de, som har möjlighet, ska säga ja till erbjudandet, säger Johan von Knorring.

För att klara sommarbemanningen har regionen dragit ner på verksamhet där det är möjligt och lagt extrapass, övertid och mertid på medarbetare som inte är medlemmar i Vårdförbundet.

-Sommarbemanningen är alltid en utmaning och om vi inte kan lösa det på annat sätt, kan det, som en sista åtgärd, bli fråga om att dra in redan beviljad semester. Självklart hoppas vi att vi inte ska behöva göra det, säger Sofia Birk, HR-direktör, region Uppsala.

Region Uppsala gick den 24 maj ut med att man anser att blockaden är samhällsfarlig för delar av verksamheten. Lokalt har regionen i förhandlingar med Vårdförbundet kommit överens om att undanta dessa verksamheter från blockaden, vilket påtagligt förbättrat patientsäkerheten. Det gäller bland annat luftburen vård av nyfödda i behov av intensivvård.

Sedan blockaden trädde i kraft den 25 april har bland annat ett 50-tal operationer – däribland canceroperationer - och drygt 800 röntgenundersökningar behövt skjutas upp på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det innebär i sin tur att vårdköerna i region Uppsala blir längre.

Akademiska sjukhuset kommer att ha en mycket ansträngd vårdplatssituation under sommaren. Det beräknade behovet är omkring 570 vårdplatser, men sjukhuset saknar just nu 70 vårdplatser inom vuxensomatiken i förhållande till sommaren 2023.

-Situationen är allvarlig och både medarbetare och chefer arbetar hårt för att patienter inte ska komma till skada. Men vi är i ett läge där många är slitna och det är en tuff uppgift att behöva meddela patienter att en operation eller ett besök skjuts upp, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, region Uppsala.

Är man sjuk ska man söka vård. Om en inplanerad operation eller undersökning skjuts upp, kontaktar vården patienten via telefon eller på 1177.se

Kontakt

Johan von Knorring Regiondirektör 018-617 18 70Sofia Birk HR-direktör, Region Uppsala 018-617 42 08Mikael Köhler Hälso- och sjukvårdsdirektör 076-724 89 17Maria Hasselgren Presschef, Trafik och samhälle maria.k.hasselgren@regionuppsala.se 072-202 48 64