Kraftig minskning av hyrpersonal i Region Uppsala

2024-05-08 Pressmeddelande

Andelen hyrpersonal minskar snabbt i Region Uppsalas hälso- och sjukvård. Samtidigt ökar antalet anställda.

– Detta är en glädjande utveckling och arbetet måste fortsätta. Det är viktigt inte bara för att klara den långsiktiga ekonomin utan för kontinuiteten och arbetsmiljön i våra verksamheter. Varje krona som läggs på dyra hyrkostnader är resurser som bör gå till regionens egna medarbetare, säger Helena Proos (S), ordförande för regionstyrelsen. 

Region Uppsala har satt upp målet att kostnaderna för hyrpersonal ska uppgå till högst 2 procent av de totala personalkostnaderna i slutet av 2024. I slutet av april låg andelen på 4,7 procent, att jämföra med 7,35 procent i oktober 2023. 

Minskningen har skett på samtliga vårdförvaltningar. På Akademiska sjukhuset har mer än varannan hyrsjuksköterska fasats ut. Region Uppsalas vårdcentraler inom Nära vård och hälsa har minskat andelen hyrpersonal med 50 procent, motsvarande 12 årsarbetare. Vid Lasarettet i Enköping har andelen hyrpersonal mer än halverats det senaste halvåret. 

Den till antalet största neddragningen har skett vid Akademiska sjukhuset. Där har 53 procent av hyrsjuksköterskorna fasats ut, vilket motsvarar 163 årsarbetare. Antalet fast anställda sjuksköterskor har ökat med 94. Av dessa har drygt 40 tidigare arbetat som hyrsjuksköterskor. I höstas satte sjukhuset en plan med målet att 90 procent av hyrpersonalen ska fasas ut under 2024. Resultatet är i linje med den planen.

– Jag känner mig stolt och glad. Det är många på sjukhuset som varit involverade i detta. Avgörande för resultatet är gemensamma insatser; att olika professioner samarbetat och att det funnits en samsyn mellan det medicinska perspektivet och omvårdnadsperspektivet. Utfasningen innebär inte att sjukhuset blir helt oberoende av hyrpersonal. Personal från bemanningsföretag kommer även fortsatt att vara viktiga som stöd och avlastning vid arbetstoppar och under semestertider, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset. 

Alla avdelningar på Akademiska har tagit fram utfasningsplaner som beskriver vilka åtgärder som vidtas och vilken effekt dessa åtgärder har på vårdproduktionen. Bedömningen är att utfasningen inte har påverkat tillgängligheten negativt. Vid en jämförelse med samma period föregående år har tvärtom antalet operationer och vårdbesök ökat.

Sjukhusstyrelsens ordförande Neil Ormerod (V) är nöjd:

– Jag är tacksam över personal och chefer som dragit ett stort lass för att uppnå det här. Det är en viktig prioritet för oss då utfasningen av hyrpersonal frigör resurser till vår egen personal. På sikt bidrar detta till en bättre arbetsmiljö i vården vilket kommer vara nödvändigt att åstadkomma om vi ska kunna anställa och behålla medarbetare, säger Neil Ormerod.

Arbetet för att minska hyrberoendet och i stället ökat antalet anställda medarbetare i Region Uppsalas vårdverksamheter fortsätter. Exempel på åtgärder är intern bemanningsenhet och ny metod för att optimera schemaläggningen. Åtgärder har också vidtagits för att förbättra arbetsmiljön, utveckla ledarskapet och fördjupa samarbetet inom och mellan landets regioner.

Kontakt

Helena Proos (S), ordförande regionstyrelsen helena.proos@regionuppsala.se, tel 070-306 643 19 Neil Ormerod (V), ordförande sjukhusstyrelsen, neil.ormerod@regionuppsala.se, tel 072-544 50 41 Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, sjukhusdirektor@akademiska.se, tel 018-611 13 42 Per Andersson, sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping, per.andersson@regionuppsala.se, tel 070-340 06 21 Louise Hamark, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, louise.hamark@regionuppsala.se, tel 018-617 17 10