Region Uppsala begär förhandling om samhällsfara

2024-05-24 Pressmeddelande

Efter fyra veckor med blockad gör Region Uppsala bedömningen att konsekvensen för delar av vården är så allvarlig att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat transporten av svårt sjuka, nyfödda barn som behöver intensivvård och akuta hjärtoperationer. Regionen har därför skickat en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Region Uppsala.

- Vårt främsta uppdrag är att garantera patientsäkerheten. När vi ser att konsekvenserna av blockaden nu är så allvarliga för delar av vår verksamhet tar vi ansvar genom att begära att den klassas som samhällsfarlig, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala.

Framställan har gått till Vårdförbundet lokalt i Region Uppsala och gäller i första hand koordination av transplantationer, barnoperationer, thoraxkirurgi, och transport av svårt sjuka, nyfödda barn som behöver intensivvård. Förhandling kan tidigast äga rum i nästa vecka. En stridsåtgärd som klassas som samhällsfarlig måste avbrytas.

Region Uppsala har i stor utsträckning kunnat undvika allvarliga konsekvenser för patienter genom att fördela om resurser, justera bemanning och förändra arbetssätt. Även möjligheten att beordra skyddsarbete har använts för att täcka upp akuta behov som annars skulle kunna leda till direkta patientsäkerhetsrisker.

-Tyvärr räcker det inte när blockaden pågått så här länge. Vi har försökt med skyddsarbete, men i 96 procent av de aktuella fallen råder oenighet med Vårdförbundet om vi använt skyddsarbetet på ett korrekt sätt, säger Sofia Birk, HR-direktör, Region Uppsala.

Under konflikten har hittills cirka 550 tillfällen med skyddsarbete förekommit. Majoriteten har handlat om att det inte har gått att avsluta arbetet exakt när arbetspasset slutar och har oftast handlat om 15- 20 minuter som medarbetare behövt fortsätta arbeta. De flesta tillfällen har hittills varit inom ambulansen. Det har även handlat om tillfällen då operationer inte har kunnat slutföras så tidigt som planerats.

- Konsekvenserna om skyddsarbeten inte beordrats hade varit att akut sjuka patienter med omedelbart behov av kirurgi hade avlidit eller fått bestående funktionsnedsättning. Bland annat har tillstånd som behandlats varit brusten kroppspulsåder, akut hjärtinfarkt, akut behov av pacemaker och näthinneavlossning, säger Mikael Köhler.

Under blockadens tre första veckor har röntgenavdelningen på Akademiska sjukhuset behövt avboka 579 patienter, drygt 200 patienter per vecka, med anledning av blockaden mot övertidsarbete.

-Följden är att köerna till röntgen blir ännu längre, och vi förstår att patienter, som redan kan ha väntat länge på sin undersökning, kan bli besvikna och frustrerade, säger Mikael Köhler.

21 maj hade 38 operationer skjutits upp på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping bland dem nio operationer på avdelningen för barnkirurgi.

-I takt med att konflikten fortsätter, är det troligt att vi gör bedömningen att fler verksamheter riskerar att inte kunna garantera patientsäkerheten, då kommer vi behöva göra ytterligare förhandlingsframställan om samhällsfarlig konflikt, säger Sofia Birk.

Om de lokala parterna inte kommer överens, överlämnas ärendet till den centrala nämnden för samhällsfarliga konflikter.

Kontakt

Mikael Köhler 076-724 89 17Sofia Birk 018-617 42 08Maria Hasselgren Presschef, Trafik och samhälle maria.k.hasselgren@regionuppsala.se +46722024864