Bekräftat fall av mässling i Uppsala län

2024-03-20 Pressmeddelande

Ett fall av mässling har upptäckts i Uppsala län. Det rör sig om ett litet barn, som inte hunnit få sin första vaccindos, och därmed var känslig för smitta. Man har inte kunnat fastställa var smittan har skett.

– Mässling är ovanlig i Sverige, men den är mycket smittsam, Nu har vi fått ett fall bekräftat i Uppsala län och därför vill vi uppmärksamma att det förekommer, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Uppsala län.

– Om man har symtom eller har barn som har symtom på mässling, feber och utslag, ska man inte bege sig till en akutmottagning eller vårdcentral. Kontakta i stället vården via telefon för att få en bedömning och rådgivning, till exempel genom att ringa 1177. På så sätt kan vi minska risken för smittspridning.

Den som har haft mässling eller blivit vaccinerad med två doser vaccin är skyddad mot att få sjukdomen. De som är mottagliga för sjukdomen är främst små barn under 18 månader och andra som inte har vaccinerats eller haft sjukdomen.

Länkar

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 076-721 65 88