Projektet Unga station får 400 000 kronor av Region Uppsala

2024-03-01 Pressmeddelande

Uppsala stadsmissions projekt Unga station är en av flera satsningar inom civilsamhället som får ta del av Region Uppsalas folkhälsomedel, beslutade regionala utvecklingsnämnden. Bland övriga mottagare märks ABF:s projekt Trygga mötesplatser samt Fyrisgårdens hälsoprojekt som får 300 000 kronor vardera.

Region Uppsala delar årligen ut folkhälsomedel, ett bidrag som delas ut till en eller flera aktörer inom civilsamhället, i syfte att förstärka pågående insatser i verksamheten eller stöd till uppstart av nya satsningar som skapar extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete.  

– Inriktningen för folkhälsomedlen är att bidra till ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering, särskilt för barn och unga. Alla projekt som beviljas folkhälsomedel i dag har uppfyllt samtliga av våra kriterier och vi ser även att deras insatser kan ge ringar på vatten som kan bidra till en effektiv och bred spridning och långsiktig effekt, säger Unn Harsem (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 

Fördelning för folkhälsomedel år 2024  

Följande verksamheter inom civilsamhället får ta del av folkhälsomedel år 2024: 

Uppsala Stadsmission tilldelas 400 000 kr för sitt projekt Unga Station 

På Unga Station möts ungdomar från olika skolor och områden. De erbjuds en mötesplats där trygga vuxna kan ge både individuellt stöd och i grupp. Utöver hjälp med olika former av stöd, samhällsinformation, myndighetskontakter, läxläsning och jobbsökande, erbjuds också kurser för att stärka självförtroendet och egenmakten hos ungdomarna.  

ABF i Uppsala län tilldelas 300 000 kr för sitt projekt Trygga mötesplatser 

Projektet syftar till att skapa trygga mötesplatser för hbtqia+-personer då det finns en utsatthet och en känsla av att vara ensam, bland framför allt unga personer som är hbtqia+ och bor i Norduppland. ABF planerar att genomföra en träff per månad och ort, i samarbete med fritidsgårdarna. 

Föreningen Fyrisgården tilldelas 300 000 kr för sitt projekt Fyrisgårdens Hälsoprojektet – fysisk och psykisk hälsa 

Fyrisgården ska fortsätta och utveckla Hälsoprojektet fysisk och psykisk hälsa, som påbörjades under våren 2023. Unga med funktionsnedsättning deltar inte lika ofta i idrottsaktiviteter på fritiden, de umgås mer sällan med kompisar och är mer sällan medlemmar i en förening jämfört med andra unga. Projektet syftar till att motverka detta. 

Mamma United tilldelas 230 000 kronor för sitt projekt Mamma United basprogram 

Mamma United vill implementera sitt utbildningsprogram för att stötta mammor i Gränby att kunna påverka sin egen och sina barns livssituation. Gruppen erbjuds att delta kostnadsfritt i ett 3 månader långt utbildningsprogram.  

RF-SISU tilldelas 200 000 kr för sitt projekt Idrott för hälsa och gemenskap 

Inom satsningen för Idrott för hälsa och gemenskap ska RF-SISU Uppland möjliggöra för fler barn och unga med NPF att bli en del av idrotten. RF-SISU vill ge barn och unga med NPF-diagnos möjlighet att få träffa en idrottsförening som har genomgått utbildningen Ledare som lyssnar och vid dessa träffar få prova-på en anpassad idrott.  

Vaksala SK tilldelas 170 000 kr för sitt projekt Late-Starters 

Våren 2023 startade konceptet Late-Starters då Vaksala SK hade närmare 300 köande barn, varav många var i åldern 11–14 år. Barn som börjar spela så sent ligger kunskapsmässigt långt ifrån sina jämnåriga lagkompisar. Verksamheten är kostnadsfri för att alla, oavsett bakgrund, svenska språkkunskaper, kön eller ekonomisk bakgrund ska ha möjlighet att börja träna fotboll och ingå i ett föreningssammanhang. 

Kontakt

Unn Harsem (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, tel: 070 486 50 26

Bilder

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild