Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 22 mars

2024-03-22 Pressmeddelande

Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska

Efter februari månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 962 miljoner kronor. Det är framför allt på kostnadssidan som underskottet ligger, på grund av bland annat köpt vård samt ökad inflation.

Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 40 miljoner kronor, vilket baseras på att samma produktion som 2023 ska utföras.

Höjd ersättning inom LOV Ögonsjukvård

Från och med den 1 juni 2024 höjs ersättningen för polikliniska ögonoperationer och kataraktkirurgi som utförs inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) med 10 procent. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden till beslutet är att vårdgivare inom detta vårdval, som funnits sedan 2014, signalerar att det är svårt att få ekonomisk förtjänst inom vårdvalet. Samtidigt är det långa vårdköer inom poliklinisk ögonkirurgi. Dagens beslut medför en kostnad på cirka tre miljoner kronor.

Länkar